Registre – kľúč k eGovernmentu

/ Keynote
S rozvojom eGovernmentu sa postupne upravujú jeho priority. V súčasnosti už nie je prioritou iba elektronická komunikácia a prístup k elektronickým službám, pozornosť sa orientuje hlavne na používateľa a zjednodušenie jeho vzťahu s verejnou správou. Objavujú sa pojmy ako optimalizácia procesov a znižovanie administratívneho zaťaženia. Prezentácia je venovaná registrom a ich možnému prínosu pre rozvoj eGovernmentu. Diskutované sú základné pojmy týkajúce sa registrov, ich chápanie, ako aj väzba na pripravovaný Zákon o o elektronizácii administratívnych procesov. Pozornosť je venovaná možnému prínosu registrov a ich využitiu pre rozvoj eGovernmentu. Priestor v prezentácii je venovaný taktiež hodnoteniu súčasného stavu a krokov ktoré je potrebné vykonať, aby sa registre mohli stať kľúčovým faktorom iniciujúcim zásadný pokrok v rozvoji eGovernmentu.
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným