Staňte sa partnerom

Nároky, požiadavky a kritériá na bezpečný IS

/ Prednáška

Ladislav Hudec

Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU v Bratislave
Doc. Ing. Ladislav HUDEC, CSc., CISA - docent na Ústave počítačových systémov a sietí Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Pedagogicky a vedecky sa venuje bezpečnosti informačných systémov. Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Prahe, odbor elektronika. Vedecká hodnosť kandidáta technických vied v odbore technická kybernetika úsek matematické stroje, docent v odbore Aplikovaná informatika. Autor alebo spoluautor vyše 60 vedeckých a odborných príspevkov v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti počítačových systémov. Odborný garant viacerých celoštátnych seminárov pre informačnú bezpečnosť. Absolvoval 12 mesačný štúdijný pobyt na Electrical Engineering Department, University of Missouri, Rolla, …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies