Program - Kongres ITAPA 2003

27.10.2003
10:15
10:15
Vladimír Popík, PosAm
Nízkonákladová infraštruktúra
10:15
Michal Hutník,
Jens Mortensen, Oracle Europe, Middle East & Africa
Ako pripraviť úspešný projekt čerpania štrukturálnych fondov
10:15
Ladislav Hudec, Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU v Bratislave
Nároky, požiadavky a kritériá na bezpečný IS
10:15
Samuel Kušnierik, IBM Slovensko, spol. s r.o
Bezpečnostný projekt informačných systémov
10:15
Antonín Klas, Ústav svetovej a slovenskej ekonomiky, SAV
Informačné a komunikačné technológie ako faktor rastu znalostnej ekonomiky
10:15
Mirko Panev,
Radovan Semančík, Business Global Systems, Bratislava, SR
Nové prístupy riešenia bezpečnosti pre eGovernment
15:00
Mary Hanafin, Department of the Taoiseach and Department of Defence.
Manažment informatizácie na úrovni štátu - skúsenosti Írska
15:00
Mária Parimuchová,
Ivan Lieskovský,
Štatistické klasifikácie a číselníky
15:00
15:00
Ján Tuček, Technická univerzita Zvolen
GIS a informačné zdroje
15:00
Hellmuth Broda, Sun Microsystems Inc.
Liberty Alliance Project
15:00
Dagmar Kusendová, Katedra humánnej geografie a demogeografie, PRIF UK
Súčasný stav GIS na Slovensku
15:00
Juraj Vališ, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Priestorové informácie a tvorba GIS v kontexte Európskej únie
15:00
Kazimierz Bartczak, Ministry of Infrastructure, Poland
Manažment informatizácie na úrovni štátu - skúsenosti Poľska
28.10.2003
10:15
Zsolt Sikolya, Ministry for Informatics and Communications, Hungary
Present State and Strategic Plans of the Back Office of the Hungarian Public Administration
10:15
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
eLearning alebo "blended" learning?
10:15
Bauke van Daalen , Gartner Consulting
Outsourcing - Strategies and Challenges
10:15
František Lévárdy, IBM Slovensko s.r.o.
Manažment dokumentov - IBM Content Manager
10:15
Ivan Hanzlík, EEA communication solutions Praha, ČR
Kedy je e-learning naozaj efektívny?
10:15
Rudi Richter, Hewlett-Packard Company
Public Private Partnership by HP
10:15
Michal Hutník,
Pavel Fargaš, Úrad pre štátnu pomoc SR
Impementácia IS pre monitorovanie štátnej pomoci
10:15
Mark Slavický, PosAm, s.r.o., Slovenská republika
Výpočtová technika - efektívny nástroj vzdelávania zamestnancov
10:15
Marián Marek, PosAm, s.r.o., SR
Viac úžitku z informačných technológií
10:15
Csaba Baráth,
Anton Dubčák,
Register obyvateľov a správne agendy
10:15
Roman Fapšo, UNICOM UNIversal computer COMmunication spol. s r.o
Podávanie a preberanie doporučených elektronických dokumentov prostredníctvom VEPO
15:00
Bauke van Daalen , Gartner Consulting
Pripravenosť na outsourcing - 14 základných otázok
15:00
Manfred Mayer, Bavarian State Chancellery
eGovernment in Bavaria - Networked Administration
15:00
Greg Lane, Deloitte Consulting
CIPS
15:00
Zdena Vasilová, Úrad pre štátnu službu
Vzdelávanie profesionálov vo verejnej správe
15:00
Václav Kraus, SUN Microsystems, Česká republika
Front Office - e-Citizen Portal
15:00
Mark Slavický, PosAm, s.r.o., Slovenská republika
Možnosti efektívneho vzdelávania zamestnancov vo VS prostredníctvom IT
15:00
František Jakab, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva
Ako môžu IT profesionáli vo verejnej správe využiť CNAP
15:00
Peter Prónay, Siemens Business Services s.r.o., Bratislava, SR
Public Private Partnership - základné výhody a prekážky modelu
15:00
Yuri Misnikov, UNDP Regionálne centrum Bratislava
Ants Sild, Baltic Computer Systems
eGovernance Academy in Tallin, Estonia - Training, Research and Networking in CIS and SEE
29.10.2003
10:15
Christian Ihe, Federálne ministerstvo financií, Rakúsko
Federal Budgeting & Accounting in Austria using SAP R.3
10:15
Jakub Čech, Úrad vlády SR
Obcan.sk - verejný informačný portál
10:15
Marián Mlynarovič, Hewlett-Packard Slovensko, s.r.o., SR
Elektronický manažment inštitúcií verejnej správy - eGovernment riešenia
10:15
Martin Pado, Ministerstvo vnútra SR
Strategické ciele informatizácie verejnej správy
10:15
Peter Krnčok,
Peter Vetrecin, Ministerstvo obrany SR
Programové rozpočtovanie v podmienkach Ministerstva obrany SR
10:15
Miroslav Eisner, PosAm, s. r. o.
Manažment inštitúcie tretieho tisícročia
10:15
Dušan Hudec, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dopad informatizácie na regionálny rozvoj
10:15
Ján Troják, Colné riaditeľstvo SR
Pavol Frič, ITAS
Skúsenosti s budovaním colného portálu
10:15
Valent Gura, Ministerstvo financií SR
Daniel Ferjanček, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IS štátnej pokladnice a integrácia IS štátnej správy
10:15
Jaroslav Šolc, Magistrát hl. m. Prahy
Stratégia rozvoja informatiky v hl. m. Prahe
10:15
15:00
Zsuzsana Juhász-kovács, Ministry of Informatics and Communications, Maďarsko
Skúsenosti z Maďarskej republiky
15:00
Gabriel Roxer, Odbor informatiky a racionalizácie štátnej správy, Úrad vlády SR
Internetová stránka Úradu vlády SR
15:00
Helena Töröková, Cap Gemini Ernst & Young Slovensko, s.r.o.
Skúsenosti s verejným obstarávaním v západnej Európe
15:00
Petr Chmelík, IBM Česká republika a Slovensko
Súčasné trendy v oblasti webových portálov
15:00
Helena Karageorgievová, Úrad pre verejné obstarávanie
Nedostatky pri zadávaniach na informačné systémy z pohľadu ÚVO
15:00
15:00
15:00
Martina Kobolková, Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, MAT FYZ UK
Prístupnosť www stránok pre ľudí so zrakovým postihnutím - ukážky úprav www stránok
15:00
Miroslav Lopata, Premier Consulting
Outsourcing - nástroj nákladov efektívnej služby
15:00
Valent Gura, Ministerstvo financií SR
Stratégia Adaptive Enterprises
15:00
Jaroslav Kacera , Slovenská knižnica pre nevidiacich
Projekt digitálnej knižnice pre nevidiacich
15:00
Gabriel Lachmann , Slovensko.Digital
Redakčný systém - módny trend alebo nutnosť
15:00
Patrik Ostrihoň, ProWeb Consulting
Skúsenosti s realizáciou www pre verejnú správu
15:00
15:00
Tomáš Verný, Ynet
Internetizácia internátov
15:00
Bill Drost, Information Technology Management Group
Infrastructure Accessibility
15:00
Arpád Šoltész, týždenník Plus 7 dní a denník Národná obroda
Web stránky štátnych inšitúcií - zdroj informácií?