Staňte sa partnerom

Ladislav Hudec

Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU v Bratislave, docent
Doc. Ing. Ladislav HUDEC, CSc., CISA - docent na Ústave počítačových systémov a sietí Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Pedagogicky a vedecky sa venuje bezpečnosti informačných systémov.
Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Prahe, odbor elektronika. Vedecká hodnosť kandidáta technických vied v odbore technická kybernetika úsek matematické stroje, docent v odbore Aplikovaná informatika. Autor alebo spoluautor vyše 60 vedeckých a odborných príspevkov v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti počítačových systémov. Odborný garant viacerých celoštátnych seminárov pre informačnú bezpečnosť.
Absolvoval 12 mesačný štúdijný pobyt na Electrical Engineering Department, University of Missouri, Rolla, USA a 2 mesačný študijný pobyt na Sheffield Hallam University, Anglicko.
Člen medzinárodnej asociácie pre audit informačných systémov a kontrolu ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a certifikovaný audítor informačných systémov, držiteľ licencie CISA medzinárodnej organizácie ISACA. Člen Slovenského centra IEE (the Institution of Electrical Engineers), v rokoch 1995 - 97 viceprezident. Člen Slovenskej asociácie pre informačnú bezpečnosť (SASIB), od roku 1998 prezident SASIB. Člen komisie pre štandardy Rady vlády pre informatiku a člen komisie pre informačné technológie SÚTN.
Súdny znalec Krajského súdu v Bratislave pre bezpečnosť a ochranu informačných systémov a výpočtovú techniku.
Pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti bezpečnosti a ochrane informačných systémov

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies