• English
SVK
ENG

Kongres ITAPA 2003
Hotel Forum, Bratislava

Miesto:Hotel Forum, Bratislava
Začiatok:27.10.2003
Koniec:29.10.2003
08:30
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2003
09:00
Keynote 1
09:00
Sergio Giacoletto, Oracle Europe Middle East & Africa
Dopad rozširovania EÚ na IT v štátnej správe
10:15
Sekcia 1
Knowledge economy
10:15
10:15
Antonín Klas, Ústav svetovej a slovenskej ekonomiky, SAV
Informačné a komunikačné technológie ako faktor rastu znalostnej ekonomiky
Bezpečnosť informačných systémov
10:15
Ladislav Hudec, Ústav počítačových systémov a sietí FIIT STU v Bratislave
Nároky, požiadavky a kritériá na bezpečný IS
10:15
Samuel Kušnierik, IBM Slovensko, spol. s r.o
Bezpečnostný projekt informačných systémov
10:15
Mirko Panev,
Radovan Semančík, Business Global Systems, Bratislava, SR
Nové prístupy riešenia bezpečnosti pre eGovernment
Workshop I.: Nízkonákladová infraštruktúra
Workshop II.: Využitie EÚ fondov
10:15
Michal Hutník,
Jens Mortensen, Oracle Europe, Middle East & Africa
Ako pripraviť úspešný projekt čerpania štrukturálnych fondov
10:00
Coffe-break
12:15
Obed
14:00
Keynote 3
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 2
Manažment informatizácie na štátnej úrovni
Geografické informačné systémy
15:00
Ján Tuček, Technická univerzita Zvolen
GIS a informačné zdroje
15:00
Dagmar Kusendová, Katedra humánnej geografie a demogeografie, PRIF UK
Súčasný stav GIS na Slovensku
15:00
Juraj Vališ, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Priestorové informácie a tvorba GIS v kontexte Európskej únie
Workshop III.: Štandardy
15:00
Mária Parimuchová,
Ivan Lieskovský,
Štatistické klasifikácie a číselníky
15:00
Hellmuth Broda, Sun Microsystems Inc.
Liberty Alliance Project
17:00
Networking


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)