Pohľad privátneho sektora na problematiku geoinformačných technológií vo verejnej správe

/ Prednáška
Existujúci stav a nosné problémy geoinformačných technológií a geopriestorových údajov vo verejnej správe. Nedostatočná úroveň definície popisu kvality a kvantity údajov pre nákup a tvorbu údajov z rozpočtových prostriedkov. Nejednoznačné definovanie povinných osôb a tendencia aj naďalej produkovať duplicitné údaje. Tvorba geopriestorových registrov ako RPI, RA a ZB GIS nerieši celkovú problematiku údajov geopriestorových údajov. Nákup licencií orientovaných na organizáciu a konkrétny systém. Úroveň poskytovania geopriestorových služieb v kontexte eGovernmentu.
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným