Program - Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú

09.11.2010
11:30
11:30
Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play
Pohľad NGO - ako využiť verejné informácie
11:30
Lenka Kmeťová,
Pablo Sarrias, Scytl Secure Electronic Voting
Elektronické voľby - nová výzva eDemokracie
11:30
Michal Opatřil, Corinex Group
Riadenie prístupu a ochrana SOA
11:30
Andrej Haršányi, Corinex Group
Riadenie prístupov interných používateľov
11:30
Róbert Hernady, Microsoft Slovakia
Riešenie Czech Government Gateway
11:30
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Čo to znamená, naozaj zacviesť v krajine eID
11:30
Morten Kristoffer Hansen, Centrum excelentnosti pre Open Source a Open Standard
Centrum excelentnosti pre Open Source a Open Standard
11:30
Jozef Vyskoč, Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola. Bratislava
Informačná bezpečnosť v štátnej správe na Slovensku - berieme ju vôbec vážne?
11:30
Ľuboslav Michalík, Geodetický a kartografický ústav Bratislava
ZB GIS - nové elektronické služby
16:00
Roman Tiefenbach, QBSW, a.s.
Transparentnosť v organizačných procesoch
16:00
Ján Králik, expert na zdravotníctvo
eHealth - stav projektu eSO1
16:00
Milan Semančák, SOFTEC, s.r.o.
Návrh IS riadenia sociálnych dávok (IS RSD)
16:00
Richard Hrabovský, SAP Slovensko
Somerset – príklad úspešnej samosprávy
16:00
16:00
Michal Sucháň, Microsoft Slovakia
Platforma elektronizácie služieb miest a obcí
16:00
Branislav Bálint, NESS Slovensko, a.s.
Čím prispeje samospráva k informatizácií spoločnosti
16:00
Peter Linhardt, Ness Slovensko, a.s.
Helga Kajanová, NESS Slovensko, a.s.
Prvý krok k budovaniu eHealth na Slovensku - projekt eSO1
16:00
Péter Tóth, KDH
Výmena dát medzi nemocnicami
10.11.2010
11:30
Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Registrácia pacientov pre nemocnice na Vysočine
11:30
Karel De Vriendt, Európska komisia, Informatics Directorate-general
ISA program a význam interoperability
11:30
Oto Malý, Slovak Telekom, a.s.
ST Cloud - vhodnosť a špecifiká
11:30
Roman Jedinák, Slovak Telekom, a.s.
Nová forma komunikácie UDZS
11:30
Katarína Krištofová, Slovenská národná knižnica
Projekt Europeana v SNK
11:30
Silvia Hanáčková, Archív Slovenského rozhlasu
Digitalizácia archívu Slovenského rozhlasu
11:30
Adrian Voss, Hewlett-Packard EMEA
Cloud Computing pre eGovernment riešenia
11:30
Walter M. Bugnar, Siemens IT Services and Solutions, Rakúsko
eHealth poskytujúci reálne výsledky
11:30
Bart de Witte, IBM General Business
Programový manažment a riadenie strategickej zmeny
11:30
Martin Jelok, IBM Slovakia
Prínosy Cloud Computingu pre eGovernment
11:30
14:00
Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR
Elektronické maturity na Slovensku, projekt Maturita on-line
14:00
Jaroslav Juriga, Ministerstvo školstva SR
Európsky kvalifikačný rámec
14:00
14:00
Anna Surová Čulíková, VÚDPaP
Monika Ružeková, Gymnázium L. Sáru
Európsky rozmer digitálneho vzdelávania v slovenských školách
14:00
Juraj Vališ, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Integrácia priestorových údajov
14:00
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Environmentálny geoportál - zdroj údajov, služieb a aplikácií pre verejnú správu