Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Koľko stojí štát chorá populácia?"

/ Prednáška

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matej Mišík

Inštitút zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR
Matej Mišík je riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva a pôsobí v dozorných radách NÚSCH a VÚSCH. Predtým bol partner v startup Instarea, so zameraním na big data analytics. Vyštudoval health economics na holandskej Tilburg University a international economics na Vienna University of Economics and Business.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Adam Marek

Ministerstvo financií SR - Útvar hodnoty za peniaze
Adam Marek je riaditeľ odboru zdravotných a sociálnych výdavkov na Ministerstve financií SR, venuje sa najmä financovaniu zdravotníctva. Predtým pracoval v Union zdravotnej poisťovni, kde sa venoval stratégii. Pred prácou v zdravotníctve strávil 6 rokov v technologických firmách.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Danica Bognárová

Sociálna poisťovňa
Pôsobí v Sociálnej poisťovni od apríla 2005a v rámci svojej pôsobnosti sa dlhoročne venuje problematike krátkodobých dávok. Do Sociálnej poisťovne nastúpila na pozíciu metodika v agende nemocenského poistenia, od roku 2010 pôsobila ako vedúca oddelenia opravných prostriedkov nemocenského poistenia a od roku 2016 je riaditeľkou odboru nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia. Pod jej vedením odbor úspešne zvládol pandemickú situáciu, ktorá v rámci agend Sociálnej poisťovne najviac zasiahla práve oblasť nemocenských dávok. Aktívne sa podieľala aj na zavedení elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti do praxe. Za tento projekt Sociálna poisťovňa získala Cenu ITAPA 2022 v kategórii N…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies