Staňte sa partnerom

Danica Bognárová

Sociálna poisťovňa
Pôsobí v Sociálnej poisťovni od apríla 2005a v rámci svojej pôsobnosti sa dlhoročne venuje problematike krátkodobých dávok. Do Sociálnej poisťovne nastúpila na pozíciu metodika v agende nemocenského poistenia, od roku 2010 pôsobila ako vedúca oddelenia opravných prostriedkov nemocenského poistenia a od roku 2016 je riaditeľkou odboru nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia. Pod jej vedením odbor úspešne zvládol pandemickú situáciu, ktorá v rámci agend Sociálnej poisťovne najviac zasiahla práve oblasť nemocenských dávok. Aktívne sa podieľala aj na zavedení elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti do praxe. Za tento projekt Sociálna poisťovňa získala Cenu ITAPA 2022 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti. V súčasnosti okrem iného participuje na projektoch elektronizácie životných situácií vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti, konkrétne ide o životné situácie Strata a hľadanie zamestnania, Narodenie dieťaťa a Som chorý, mám chorého člena rodiny. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies