Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Duševné zdravie mladých v dobe digitalizácie"

/ Diskusia

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubomíra Izáková

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. je docentkou psychiatrie na Psychiatrickej klinike LFUK a UN Bratislava, vyučuje aj na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Od roku 2022 je prednostkou Psychiatrickej kliniky LFUK a UN Bratislava. Absolvovala špecializačné štúdium v psychiatrii, tiež špecializačné štúdium v odbore manažment a financovanie v zdravotníctve, psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze. Vyučuje v pregraduálnom aj postgraduálnom štúdiu v psychiatrii, v špecializačnom štúdiu na Filozofickej fakulte UK Bratislava, je školiteľkou v doktorandskom štúdiu v psychiatrii a neurovedách. Pôsobí ako hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu, je past-prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, čestnou členko…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Andrej Vršanský

Liga za duševné zdravie
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Barbora Maliarová

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky
Na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky vedie reformný tím zameraný na oblasť modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti, ktorý pripravuje podklady pre reformy a investície Komponentu 12 -Duševné zdravie Plánu obnovy a odolnosti a podiela sa na nastavovaní štátnych zdravotných politík zameraných na oblasť duševného zdravia. Je členkou Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie a zároveň predsedníčkou Výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie. Od roku 2011 pôsobí v štátnej správe a okrem oblasti duševného zdravia sa predtým na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky podieľala na nastavovaní, príprave legislatívnych návrhoch a imlementácii štátnych politík v oblasti zabezpečovania …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies