Staňte sa partnerom

Ľubomíra Izáková

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, psychiatrička
Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. je docentkou psychiatrie na Psychiatrickej klinike LFUK a UN Bratislava, vyučuje aj na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Od roku 2022 je prednostkou Psychiatrickej kliniky LFUK a UN Bratislava. Absolvovala špecializačné štúdium v psychiatrii, tiež špecializačné štúdium v odbore manažment a financovanie v zdravotníctve, psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze. Vyučuje v pregraduálnom aj postgraduálnom štúdiu v psychiatrii, v špecializačnom štúdiu na Filozofickej fakulte UK Bratislava, je školiteľkou v doktorandskom štúdiu v psychiatrii a neurovedách. Pôsobí ako hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu, je past-prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, čestnou členkou výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS 2022-2026 a členkou Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Pôsobí ako členka redakčnej rady viacerých vedeckých časopisov. Školí štyroch PhD študentov.

Získala viacero ocenení (The best Mentor-Mentee pair of the CINP Hungarian Research Mentor Program, Budapešť, Maďarsko, 2001; CINP Rafaelsen Fellowship Award 2002, XXIIIrd Congress, Montreal, Kanada, 2002; ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) Fellowship Award 2002, 15th ECNP Congress, Barcelona, Španielsko, 2002; Excellent Case Presentation, Salzburg Weill Cornell Seminar Psychiatry, 2014, Cena Vladimíra Novotného za najlepšiu pôvodnú prácu publikovanú v časopise Psychiatria pre prax za rok 2015 a za rok 2020, Medaila založenia společnosti lékařsko-slowanskej 2020 udelená Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Cena Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti 2021 a 2022). Je podpredsedníčkou Výboru pre kvalitu zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie. Od roku 2021 pôsobí ako garant špecializačného štúdia v špecializačnom odbore sexuológia. Je autorkou 2 vedeckých monografií (o liečbe schizoafektívnej poruchy depresívneho typu a závislostiach), spoluautorkou 3 vysokoškolských učebníc a autorkou a spoluautorkou viac ako 40 domácich a zahraničných vedeckých článkov, vo väčšine z nich prvou autorkou, ktoré získali viac než 100 citácií, je autorkou a spoluautorkou viacerých štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Pôsobí ako recenzentka pre viaceré domáce aj zahraničné časopisy. Dlhodobo spolupracuje v multidisciplinárnom tíme, ktorý tvoria psychiatri a neurovedcami zo SAV a ktorý sa kontinuálne cca 10 rokov venuje objasneniu neuroendokrinných biomarkerov depresie z rôznych hľadísk.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies