Registrácia Staňte sa partnerom

Program - ITAPA Health Lounge

09:00
Registrácia
09:00
Keynote: Ako budovať moderné zdravotníctvo?
10:00 - 10:35 Ako budovať moderné zdravotníctvo?
10:00
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
10:05
Robert Hatala, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
Keynote "Moderné zdravotníctvo pre Slovensko – ilúzia alebo reálna možnosť?"
10:25
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Keynote "Výskum a inovácie ako základný pilier moderného zdravotníctva"
11:00
Ako optimalizovať cestu pacienta?
10:35 - 11:20 Ako optimalizovať cestu pacienta?
Aké kroky sú nevyhnutné pre optimalizáciu cesty pacienta naprieč Slovenským zdravotníctvom? Ako sa vieme inšpirovať v zahraničí a aké sú plány ministerstva? Ako by mala vyzerať optimalizácia cesty pacienta v duševnom zdraví, pri kardiovaskulárnych ochoreniach alebo v onkológii?
10:35
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
10:45
10:50
Allan Böhm, Premedix Clinic
Jozef Dolník, Národný onkologický ústav
Ľubomíra Izáková, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Diskusia "Ako optimalizovať cestu pacienta"
11:30
Riziká a príležitosti: európske investície do zdravotníctva
11:20 - 12:00 Riziká a príležitosti: európske investície do zdravotníctva
Slovensko sa pripravuje na nové investície z EÚ zdrojov. Aké príležitosti to prináša pre naše zdravotníctvo? Aké sú plánované investície z Programu Slovensko, či Plánu obnovy? A ako ich nastaviť tak, aby priniesli čo najväčšiu pridanú hodnotu?
11:20
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
11:25
Peter Balík, expert na investície
Michal Štofko, Ministerstvo zdravotníctva SR
Lenka Gabrhelová, Úrad podpredsedu vlády SR
Diskusia "Riziká a príležitosti: európske investície do zdravotníctva"
12:00
Obed a networking
13:15
Navigácia v trendoch v oblasti bezpečnosti dát v zdravotníctve
13:15 - 13:35 Navigácia v trendoch v oblasti bezpečnosti dát v zdravotníctve
V dobe, keď technologický pokrok rýchlo mení prostredie zdravotnej starostlivosti, je zaistenie bezpečnosti citlivých údajov pacientov dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Keďže zdravotnícke organizácie čoraz viac využívajú digitálne inovácie, čelia bezprecedentným výzvam pri ochrane informácií o pacientoch pred vyvíjajúcimi sa kybernetickými hrozbami. Preskúmajte nové trendy, ktoré budú formovať budúcnosť bezpečnosti údajov v zdravotníctve.
13:15
Šimon Jeseňák , ozdravme s.r.o.
Moderuje
13:20
Juraj Rumanovský, Fortinet
1on1 rozhovor s Jurajom Rumanovským
13:30
Ako doručiť moderné prístroje a technológie do našich nemocníc?
13:35 - 14:30 Technológie pre moderné a digitálne nemocnice
Aké sú reálne potreby slovenských nemocníc? Existuje mapa technologických potrieb? Nasadzujeme digitálne inovácie dostatočným tempom a v potrebnom rozsahu? Vieme využiť európske financie na pokrytie týchto potrieb?
13:35
Šimon Jeseňák , ozdravme s.r.o.
Moderuje
13:45
Tomáš Alscher, Národný onkologický ústav
Matúš Kolarčík, GE HealthCare
Miriam Lapuníková, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Alexander Mayer, Univerzitná nemocnica Bratislava
Diskusia "Technológie pre moderné a digitálne nemocnice"
14:15
Technológie pre moderné a digitálne nemocnice
14:30 - 14:50 Verejné obstarávanie v zdravotníctve
Ako je potrebné zmeniť verejné o obstarávanie, aby sme zvýšili efektivitu slovenského zdravotníctva? Sú riešením spoločné nákupy? Ako vieme nakúpiť moderné technológie pre nemocnice? Vieme nakupovať inovácie?
14:30
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
14:35
Martina Galabová, Ministerstvo zdravotníctva SR
Ondrej Kuruc, Ministerstvo zdravotníctva SR
Diskusia "Verejné obstarávanie v zdravotníctve"
16:30
Ambulantný sektor ako chrbtica zdravotného systému
14:50 - 15:35 Ambulantný sektor ako chrbtica zdravotného systému
Nepostačujúca sieť ambulancií, nedostatok špecialistov, vysoký počet lekárov v dôchodkovom veku, významné podfinancovanie. To sú iba niektoré zo symptómov stále zhoršujúceho sa stavu ambulantného sektora. Aké kroky sú potrebné pre systémovú obnovu a podporu ambulantného sektora na Slovensku? Aké sú plánované kroky Ministerstva zdravotníctva v podpore ambulantného sektora?
14:50
Šimon Jeseňák, moderátor
Moderuje
14:55
Jaroslava Orosová, Zväz ambulantných poskytovateľov
Tomáš Szalay, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Lucia Povalová, Ministerstvo zdravotníctva SR
Michal Špaňár, Union zdravotná poisťovňa
Diskusia "Ambulantný sektor ako chrbtica zdravotného systému"
15:35
Káva a networking
15:00
Dostupnosť inovatívnej liečby na Slovensku
16:00 - 16:45 Dostupnosť inovatívnej liečby na Slovensku
Prečo potrebujeme na Slovensku inovačný fond a ako vie klinické skúšanie zvýšiť dostupnosť inovatívnej liečby? Aké kroky sú nevyhnutné aby sme na Slovensku boli schopní liečiť pacientov aj inovatívnymi formami liečby a modernými liekmi?
16:00
Róbert Babeľa, moderátor
Moderuje
16:05
Michal Ďuriš, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Martin Kultan, Dôvera zdravotná poisťovňa
Peter Polák, odborník na liekovú politiku
Ladislav Slobodník, Ministerstvo zdravotníctva SR
Diskusia "Dostupnosť inovatívnej liečby na Slovensku"
17:35
Ako klinické skúšanie modernizuje zdravotníctvo
16:45 - 17:40 Ako klinické skúšanie modernizuje zdravotníctvo
Ako môže klinické skúšanie akcelerovať inovácie v medicíne, zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a dostupnosti inovatívnej liečby pre pacientov a zároveň šetriť verejné financie.
16:50
Ján Kyselovič, Lekárska fakulta UK v Bratislave
Prezentácia "Dopady klinických štúdií"
17:00
Martina Hromádková, Ministerstvo zdravotníctva SR
Michal Ivantyšyn, Centrum inovatívneho zdravotníctva
Ivan Kocan, Klinika pneumológie a ftizeológie UNM a JLF UK v Martine
Ján Kyselovič, Lekárska fakulta UK v Bratislave
Diskusia "Ako klinické skúšanie modernizuje zdravotníctvo"
18:00
Návod na budovanie systému zdravotníctva na európskej úrovni?
17:40 - 18:20 Návod na budovanie systému zdravotníctva na európskej úrovni?
Aké výzvy a zmeny nás čakajú v najbližšom čase v ambulantnom sektore?  Akým spôsobom dokážeme stabilizovať personálnu situáciu v nemocniciach?  Zavádza štát dostatočne efektívne opatrenia, ktorými motivuje ľudí k prevencii? Je jedným z cieľov novej vlády zvýšiť informovanosť o dôležitosti prevencie pre zdravie obyvateľstva? Dokáže  štát efektívne reagovať na rastúci investičný dlh v slovenských nemocniciach? Aký je hlavný problém financovania nemocníc a ako dokáže štát oddlžiť nemocnice?  Je systém DRG objektívnym a transparentným mechanizmom na zlepšovanie spôsobu riadenia a financovania poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti?
17:40
Michal Kovačič, moderátor
Moderuje
17:45
Zuzana Dolinková, Ministerka zdravotníctva Slovenskej Republiky
1on1 rozhovor s ministerkou zdravotníctva SR
18:20
Recepcia

Nastavenie súborov cookies