Elektronická komunikácia - ako implementovať reálne elektronické procesy

/ Prednáška

Prednáška sa venuje problematike elektronickej komunikácie a s ňou spojených praktických problémov. Sústreďuje sa podmienky implementácie elektronických procesov, so zameraním na problematiku elektronického podpisu a problematiku nasadzovania elektronických podateľní. Venuje sa taktiež ďalším praktickým infraštruktúrnym, procesným a legislatívnym aspektom, ktoré je pri implementovaní elektronickej komunikácie potrebné zohľadniť a vyriešiť.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným