• English
SVK
ENG

Kongres ITAPA 2005
Crowne Plaza Hotel, Bratislava

Miesto:Crowne Plaza Hotel, Bratislava
Začiatok:21.11.2005
Koniec:22.11.2005
08:30
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2005 - úvodné príhovory
08:40
Keynote 1
10:00
Coffe-break
10:15
Sekcia 1
Informatizácia spoločnosti a eGovernment
Plnenie úloh programu eEurope 2005; úlohy vyplývajúce z i2010; zhodnotenie úloh z cestovnej mapy po polroku; realizácia AP Minerva v oblasti IS; legislatíva pre eGovernment; zavádzanie on-line služieb v SR
Verejný prístup k informáciám v rámci eGovernmentu
Úloha verejných prístupových miest k internetu (VPMI), očakávania realizátorov; poskytovaný obsah a služby; prevádzka VPMI, odhadované náklady a ich financovanie; problematika opätovného využívania PSI (Public Sector Information) - problémy a skúsenosti
Realita vzdelávania vo verejnej správe
Skúsenosti s využívaním zdrojov ESF na vzdelávanie; realizované projekty; zmysel a efekt vzdelávania vo VS; konkrétne projekty - ECDL, vzdelávanie niektorých cieľových skupín, a pod.
Informačná bezpečnosť vo verejnej správe
Bezpečnosť informačných systémov vo VS; manažment prístupových práv, ochrana pred útokmi, vírusmi; problematika spamu; bezpečnosť komunikácie v IS VS; Identifikácia užívateľov v IS VS
12:15
Obed
14:45
Coffe-break
15:00
Sekcia 2
Rozvojové stratégie miest a obcí
Možnosti rozvoja miest a obcí v reálnych podmienkach v SR; využívanie IKT na skvalitnenie práce úradu, v komunikácii a v poskytovaní služieb občanom; účasť samospráv (obcí, miest, VÚC) v medzinárodných projektoch; možnosti získavania finančných zdrojov
Realizácia rezortných stratégií informatizácie
Prezentácia vybraných rezortných stratégií v oblasti eGovernment
15:00
Christian Rupp, Digitales Oesterreich
e-Identifikácia v Rakúsku
15:00
Juraj Hagara, Social Insurance Agency, Bratislava
Realizácia rezortných stratégií informatizácie - zdravotníctvo
Open Source, Open Standards
Možnosti využitia Open Source v IS VS; prínosy a riziká; príklady realizovaných projektov; čo sú Open Standards
Geografické informačné systémy
Zdieľanie a výmena dát; aplikácie a využívanie priestorových dát; mapové služby a aplikácie; geoportál ÚGKK; systém národnej priestorovej infraštruktúry


Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)