Staňte sa partnerom

ITAPA Open Talk

/ Prednáška

Ľubica Hlinková

expertka
PhDr. Ľubica Hlinková v roku 2007 promovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Titul „doktor filozofie“ získala v roku 2008 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vzdelanie si rozšírila v rokoch 2009 – 2012 štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde získala titul „Master of Public Health“. V oblasti zdravotníctva začala pôsobiť od roku 1989 ako zdravotná sestra. Do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišla v roku 2007, kde začínala na pracovnej pozícii referentka nákupu zdravotnej starostlivosti, pokračovala na pozícii hlavnej odborníčky nákupu zdravotnej starostlivosti, vedúcej odboru centrálnych nákupov a od roku 2012 ako riaditeľka sekcie liekovej politiky a centrálnych n…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jaroslav Lexa

Úrad pre verejné obstarávanie
Jaroslav Lexa sa verejnému obstarávaniu venuje od polovice 90. rokov minulého storočia. Svoje praktické skúsenosti z uskutočňovania rôznorodých procesov nákupu (prostredníctvom pravidiel VO) využíva v lektorskej a vzdelávacej činnosti. Presadzuje aplikáciu inovatívnych postupov v tejto oblasti vrátane zodpovedného obstarávania najmä sociálneho aspektu a ochrany životného prostredia.  Od roku 2018 až do roku 2020 pôsobil ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa venuje najmä analytickej činnosti, budovaniu proklientskeho prístupu a vzdelávaniu v oblasti verejných nákupov. Po vymenovaní za podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie pôsobí ako člen Rady ÚVO (druhostupňového odvolacieho orgánu…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Bittó Cigániková

Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo, poslankyňa NR SR, tímlíderka SaS pre oblasť zdravotníctva. Vyštudovala  Fakultu verejnej správy Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, odbor Manažment verejnej správy a Central european management institute (Praha), odbor Manažment zdravotníctva. Má skúsenosti s spôsobením v komunálnej politike a absolvovala množstvo odborných stáží v zdravotníckych zariadeniach. Spolu s tímom odborníkov pripravila historicky najlepšie hodnotený program v oblasti zdravotníctva.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Tkáč

Únia profesionálov verejného obstarávania
JUDr. Juraj Tkáč Phd. je predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. V súčasnosti zabezpečuje proces verejného obstarávania výstavby Novej nemocnice Martin. Je odborným garantom pre verejné obstarávanie a na tému verejného obstarávania publikuje nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ondrej Kuruc

Ministerstvo dopravy SR
Na ministerstve dopravy ako generálny riaditeľ má za úlohu implementovať znalosti a procesy s ohľadom na podriadené organizácie v pôsobnosti ministerstva dopravy. Na ministerstve zdravotníctva vykonával koncepčnú, koordinačnú a kontrolnú činnosť na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti verejného obstarávania. Koordinoval a metodicky usmerňoval proces obstarávania vo vzťahu k organizáciám v pôsobnosti MZSR, posudzoval a kontroloval proces verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva, vydával odborné stanoviská k procesom verejného obstarávania v rezorte zdravotníctva. Realizoval centrálne nákupy v rezorte zdravotníctve, založil centrálne Dynamické nákupné systémy a podieľal sa na tvorbe systému FLASHBONE, ktorý využil na mini…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies