Program - ITAPA HEALTH & CARE 2023


09:00
Registrácia a ranná káva
10:00
Umelá inteligencia v medicíne
10:00 - 11:15 Umelá inteligencia v medicíne – čo prináša a aká je úroveň jej využitia na Slovensku?
O čom vlastne je umelá inteligencia? Aké príležitosti a obmedzenia prináša? V akých oblastiach medicíny a modernej zdravotnej starostlivosti je možné ju efektívne použiť? Môže AI nahradiť lekára alebo sestru? Aké obmedzenia majú v súčasnosti zdravotné zariadenia na použitie AI? A je vlastne jej použitie etické?
10:00
Marta Jančkárová, redaktorka
Panel moderuje
10:05
Petra Ritter, Charité Berlin, Nemecko
Keynote
10:25
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
DISKUSIA "Umelá inteligencia v medicíne"
11:05
Lujza Bubánová, SeeMe
Prezentácia
11:15
Umelá inteligencia v rádiológii
11:15 - 12:15 Umelá inteligencia v rádiológii
Najväčšia expanzia umelej inteligencie je v oblasti rádiológie. Používa sa najmä na čoraz presnejšiu rádiologickú analýzu a interpretáciu obrazu. V tejto oblasti sú pravdepodobne najväčšie očakávania stakeholderov. Aká AI je v súčasnosti dostupná pre rádiológiu? Pri akých vyšetreniach je možné ju použiť? Aká musí byť kvalita dát? Aké AI sa v súčasnosti už používajú v medicínskej praxi na Slovensku a v zahraničí? Aký je pohľad koncového užívateľa – rádiológa – na tieto narastajúce možnosti?
11:15
Michal Kovačič, redaktor a moderátor
Panel moderuje
11:20
Alexis Guignard, AZmed
Keynote
11:30
Kamil Zeleňák, Univerzitná nemocnica Martin
DISKUSIA "Umelá inteligencia v rádiológii"
12:15
Obed
13:15
Aplikácie umelej inteligencie v medicíne
13:15 - 14:45 Aplikácie umelej inteligencie v medicíne
Je umelá inteligencia marketing, alebo má naozaj potenciál zmeniť celé zdravotníctvo? Kde všade dokázala umelá inteligencia preniknúť a priniesť prekvapivo dobré výsledky? Diagnostika? Analýza životného štýlu? Výskum nových liečiv? V ktorých oblastiach medicíny vidíme najväčší potenciál jej využitia? Využívame niektoré z týchto možností aj na Slovensku?
13:15
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Panel moderuje
13:20
Ondřej Svoboda, Dr.Digital
Prezentácia
13:15
AI v onkológii
13:45 - 14:45 AI v onkológii
Môže umelá inteligencia pomôcť zmeniť negatívny trend onkologických ochorení na Slovensku? Existujú štúdie ktoré poukazujú na to, že kombinácia AI a ľudskej sily zlepšila skríning niektorých onkologických ochorení a stále viac sa hovorí o tzv. rádiomike, ktorá kombinuje informácie z rádiológie s klinicko-genomickými informáciami. Máme na to na Slovensku dáta? Vieme na to už teraz využiť AI?
13:45
Marta Jančkárová, redaktorka
Panel moderuje
13:50
Adam Grundel, CAREBOT
Prezentácia
14:00
Ivan Cimrák, Žilinská univerzita v Žiline
DISKUSIA "AI v onkológii"
14:45
Coffee-break
15:15
Ako budovať optimálne nemocnice?
15:15 – 16:15 Ako optimálne budovať nemocnice?
Medicína nie je len o nových diagnostických či liečebných metódach. Dôležité je aj efektívne riadenie a prevádzka nemocníc. Čo k tomu potrebujeme a aké riešenia by sme si vedeli predstaviť? Vie v tom pomôcť AI a robotika? Je personál v nemocniciach a ambulanciách pripravený na takúto zmenu? Ako tieto inovácie vnímať pozitívne?
15:15
Michal Kovačič, redaktor a moderátor
Panel moderuje
15:20
Ľubomír Pepucha, Univerzitná nemocnica Martin
Miriam Lapuníková, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
DISKUSIA "Ako optimálne budovať nemocnice?"
16:15
ITAPA Open Talk: Ako optimalizovať zdravotníctvo?
16:15 - 17:45 ITAPA Open Talk: Ako optimalizovať zdravotníctvo?
Ako z mála urobiť viac? Slovenské zdravotníctvo je nedostatočne financované. Môže byť ale efektívne aj pri malých financiách? Je možné ho optimalizovať? Čo nám v tom bráni? V akom stave je optimalizovaná sieť nemocníc? Ako sú nastavené procesy? Čo to prinesie v praxi? Čo ďalší poskytovatelia zdravotnej starostlivosti? Nevšímame si iba nemocnice a nezanedbávame ostatných? 
16:15
Michal Kovačič, redaktor a moderátor
Panel moderuje
16:20
Vladimír Lengvarský , minister zdravotníctva SR
Silvia Pekarčíková, Žilinský samosprávny kraj
Peter Makara, Slovenská spoločnosť všeobecných lekárov
Peter Moravčík, Slovenská komora zubných lekárov
ITAPA Open talk: Ako optimalizovať zdravotníctvo?
17:45
Spoločenský raut