Staňte sa partnerom

Slavomír Partila

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, štátny tajomník
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1996 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako učiteľ matematiky a fyziky. Jeho prvým pôsobiskom po absolvovaní základnej vojenskej služby sa stalo v roku 1997 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Odvtedy sa toto mesto stalo jeho domovom. Obhajobou rigoróznej práce so zameraním na kozmickú fyziku a fyziku plazmy mu bol v roku 2004 udelený titul RNDr.

Od roku 2007 pôsobil ako zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove a od roku 2012 až do nástupu do funkcie štátneho tajomníka ako jej riaditeľ. Škola prešla a aj v súčasnosti prechádza výraznými zmenami smerujúcimi k vybudovaniu modernej vzdelávacej infraštruktúry a k získaniu štatútu Centra odborného vzdelávania a prípravy ako jedna z mála škôl v regióne. Aktívne pôsobil v komisiách ministerstva školstva a ako viceprezident Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR má na starosti oblasti inklúzie, národnostného a celoživotného vzdelávania. Taktiež sa venuje implementácii opatrení vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v gescii ministerstva školstva.

Rád športuje, cestuje a spoznáva zaujímavých ľudí a miesta. Je ženatý, má dvoch synov.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • Diskusia na tému "chýbajúce ľudské zdroje"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Martina Antošová, poradca generálneho tajomníka služobného úradu, MZ SR 
  Slavomír Partila, štátny tajomník, MŠVVaŠ SR 
  Katarína Lanáková, MPSVaR SR 
  Ján Hargaš, štátny tajomník, MIRRI SR 
  Zástupca min zdravotníctva
  Mário Lelovský, Digitálna koalícia  
  Peter Ferjančík, generálny tajomník služobného úradu, MZ SR 

  VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným