Staňte sa partnerom

Katarína Lanáková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Generálna riaditeľka sekcie Práce
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • Diskusia na tému "chýbajúce ľudské zdroje"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Martina Antošová, poradca generálneho tajomníka služobného úradu, MZ SR 
  Slavomír Partila, štátny tajomník, MŠVVaŠ SR 
  Katarína Lanáková, MPSVaR SR 
  Ján Hargaš, štátny tajomník, MIRRI SR 
  Zástupca min zdravotníctva
  Mário Lelovský, Digitálna koalícia  
  Peter Ferjančík, generálny tajomník služobného úradu, MZ SR 

  VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným