Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Autentifikácia v digitálnom štáte"

/ Prednáška
Úzkym hrdlom služieb moderného štátu je autentifikácia a autorizácia. Nedarí sa radikálne zvyšovať počet používateľov služieb eGov. Nie je autentifikácia a autorizácia príliš rigidná? Nedá sa to urobiť viac userfriendly? 

PATRIK PLACHÝ, RED HAT: "Centralizovaná správa identit je klíčová."

Ladislav Kovár, MIRRI
Ján Bučkuliak, Úrad vlády SR
Pavol Frič, DITEC 
Radovan Ako, CRIF
Patrik Plachý, RED HAT 
Ľubor Illek, Slovensko.Digital 

VIDEOZÁZNAM

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubor Illek

Slovensko.Digital
Je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Slovensko.Digital, v ktorom pôsobí dodnes. Dlhodobo sa venuje dianiu v oblasti e-Governmentu, prioritne v témach riadenia údajov, elektronického podpisu, autorského práva, bezpečnosti, hodnotenia projektov e-Governmentu. Od roku 2003 je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. V roku 2009 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, v ktorom sa venoval presadzovaniu ideí otvorenosti v tvorbe verejných politík, najmä v oblasti OpenData, otvorených štandardov a používaní slobodného softvéru. Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Dlhodobo pôsobil v spoločnosti Gordias v oblasti informačnej bezpečnosti. Od r…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Bučkuliak

Úrad vlády SR
V súčasnosti pôsobí na Úrade vlády ako poradca predsedu vlády pre informatizáciu verejnej správy a zároveň ako generálny riaditeľ sekcie informačných technológií. Vo verejnej správe začal pôsobiť na jar 2020 ako člen Permanentného krízového štábu. Predtým pôsobil v súkromnej sfére v oblasti IT a digitálneho marketingu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Patrik Plachý

RED HAT
Patrik Plachý začal ako vývojár v C a potom v C ++, Pascal a Python. Neskôr programoval moduly pre Oracle Database a prešiel k návrhu kódu pre Backendy. Pomáhal zákazníkom zavádzať Enterprise systémy a v posledných rokoch sa zameriaval na systémy Linux, práce s Clusterware a High Availability. V súčasnej dobe je zamestnaný ako Senior Solution Architect v Red Hat, kde sa špecializuje na oblasť kontajnerového vývoja a jeho nasadenia pre zákazníkov v ČR a SK.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Radovan Ako

CRIF – Slovak Credit Bureau
Radovan Ako ukončil postgraduálne štúdium ekonómie na Žilinskej univerzite, kde sa vo svojej záverečnej práci zameriaval na rozvoj strátegií digitálnych služieb pre podporu cezhraničnej spolupráce. Počas svojej kariéry sa ako skúsený odborník venoval inovatívnym projektom digitálnej transformácie v rôznych sektoroch – bankovníctvo, telco, poisťovníctvo a zdravotníctvo. Má za sebou viac ako 10 úspešne zrealizovaných projektov, v rámci ktorých pôsobil na pozíciach v priamej manažerskej zodpovednosti za ich dodanie. V spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau zastáva pozíciu Pre-sales Consultant pre ucelenú ponuku riešení CRIF DIGITAL zameraných na digitálno trasformačné iniciatívy.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ladislav Kovár

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ladislav Kovár pôsobí ako riaditeľ odboru riadenia e-Governmentu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Viac ako 20ročnú kariéru strávil v IT, začínal vo verejnej správe. Po ukončení právneho vzdelania sa zameriava najmä na prienik informačných technológií a práva. Právo uplatnil ako zodpovedná osoba na Univerzite Komenského, pôsobil aj ako predseda klubu DPO na vysokých školách, ktorý spoluzakladal. Viedol tím pre riešenie bezpečnostných incidentov a zabezpečoval kybernetickú bezpečnosť viacerých projektov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies