Rastislav Neczli

ITMS, Chief Executive Officer

Výkonný riaditeľ spoločnosti ITMS s.r.o Vyštudoval Fakultu informatiky, Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor Informačné technológie.

Už počas svojho štúdia sa venoval problematike informačných systémov a informačnej podpory obchodného manažmentu. Svoju skúsenosť využil ako odborný asistent na oddelení aplikovanej informatiky EÚ, kde pracoval takmer sedem rokov. Je predsedom dozornej rady CloudPartners Slovakia a BPUG Slovakia (Best Practise User Group).

Od roku 2005 je pozvaný ako hodnotiteľ pre výskumné a vývojové projekty v rámci 6. rámcového programu 7 a Európskej únie. Podieľal sa na viacerých projektoch v certifikácie oblasti cloudu . V súčasnosti je zodpovedný za prípravu akreditačných pravidiel vládneho cloudu.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným