Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Kam pôjde 20 miliárd?

/ Prednáška
DISKUSIA
paneloví spíkri
Martin Hakel, Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
Mária Machajdíková, SOCIA
Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK na SR
Ján Ridzoň, MIRRI

VIDEOZÁZNAM 

Ľudmila Majláthová

Zastúpenie EK v SR
Pracuje pre Európsku komisiu od roku 2007. V súčasnosti pôsobí ako radca na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a je súčasťou tímu, ktorý pracuje na EU fonde obnovy. Počas svojej pôsobnosti v Bruseli pracovala pre viaceré generálne riaditeľstvá (DG ENV, DG CLIMA a DG REGIO) a to v oblastiach nízkouhlíkových technológií, politík energetickej efektívnosti a ochrany klímy, či regionálnej politike.  Koordinovala implementáciu eurofondov pre Slovensko a zároveň negociovala nastavenie investičných priorít v oblastiach podpory výskumu a inovácií a prechodu na nízkouhlíkovú energetiku pre programové obdobie 2014 - 2020. Vyštudovala prírodné vedy, odbor chémia a pokračovala v štúdiu v zahraničí a to postgraduálnym programom v environme…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Ridzoň

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ján Ridzoň je generálnym riaditeľom sekcie Program Slovensko 2021 – 2027 na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Počas jeho pôsobenia na tejto pracovnej pozícii bol schválený Program Slovensko 2021 – 2027, ktorý predstavuje dôležitý investičný nástroj EÚ a SR s celkovou alokáciou finančných prostriedkov vo výške 15,5 miliardy EUR. Predtým takmer šesť rokov pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, kde sa venoval primárne rozpočtovým záležitostiam EÚ, vyjednávaniu viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027 a krízového rozpočtu plánu obnovy NextGenerationEU. Predtým pracoval 10 rokov na Ministerstve financií SR, kde zastával pozíciu riaditeľa odboru európskych záležitostí. Vyštudoval hospodá…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mária Machajdíková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Viac ako 13 rokov pracuje v sociálnej oblasti, aktuálne na pozícii riaditeľky odboru sociálnych služieb MPSVR. V rámci svojej praxe sa zameriavala na podporu zmien a reforiem v sociálnej oblasti a to najmä v oblasti komunitných služieb a deinštitucionalizácie. Dnes participuje na reforme financovania sociálnych služieb v rámci Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti. Dlhoročne spolupracovala s mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré zastupovala vo viacerých pracovných skupinách, monitorovacích výboroch a rozvíjala aktivity v oblasti komunitného plánovania. Predtým sa venovala historickej a kultúrnej antropológii.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Hakel

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
Martin Hakel (martin.hakel@region-bsk.sk) je absolventom štúdia medzinárodných vzťahov v Londýne a medzinárodných vzťahov a diplomacie v Prahe s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodnej spolupráce. V rokoch 2004-2010 pracoval ako riaditeľ Slovenského centra v Londýne. Martin začal pracovať pre Bratislavský samosprávny kraj v roku 2010. V rokoch 2011 až 2020 bol vedúcim Oddelenia stratégie a územného rozvoja zodpovedným za rozvoj a implementáciu regionálnych stratégií s cieľom dosiahnuť komplexný a udržateľný rozvoj regiónu. Od mája 2020 je vedúcim Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja, ktorý je zodpovedný za implementáciu regionálnej stratégie (PHRSR) a Programového vyhlásenia BSK. Zároveň sa so svojim tímom venuje …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies