Staňte sa partnerom

Martin Hakel

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja , vedúci
Martin Hakel (martin.hakel@region-bsk.sk) je absolventom štúdia medzinárodných vzťahov v Londýne a medzinárodných vzťahov a diplomacie v Prahe s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodnej spolupráce. V rokoch 2004-2010 pracoval ako riaditeľ Slovenského centra v Londýne. Martin začal pracovať pre Bratislavský samosprávny kraj v roku 2010. V rokoch 2011 až 2020 bol vedúcim Oddelenia stratégie a územného rozvoja zodpovedným za rozvoj a implementáciu regionálnych stratégií s cieľom dosiahnuť komplexný a udržateľný rozvoj regiónu. Od mája 2020 je vedúcim Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja, ktorý je zodpovedný za implementáciu regionálnej stratégie (PHRSR) a Programového vyhlásenia BSK. Zároveň sa so svojim tímom venuje napĺňaniu jednotlivých sektorových politík, hodnoteniu pripravovaných politík jednotlivých odborov a investícií kraja, tvorbe analytických podkladov a prognóz pre kvalitné rozhodovanie, tvorbe strategických dokumentov, štúdií pre koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja v súlade s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach a na prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov. Spolupracuje s analytickými inštitútmi jednotlivých ministerstiev a tak vytvára podporný systém jasného strategického riadenia. Martin má na starosti prípravu nového programového obdobia 2021-2027 a novej kohéznej politiky na regionálnej úrovni vrátane dobrého nastavenia programov cezhraničnej spolupráce SK-AT, SK-HU a SK-CZ. 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies