Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Digitálna budúcnosť Slovenska

/ Prednáška
DISKUSIA
paneloví spíkri
Vladimír Bednár, MF SR
Ján Bučkuliak, Úrad vlády SR
Kamil Fako, MV SR
Ján Hargaš, MIRRI
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Marián Marek, ITAS

VIDEOZÁZNAM


 

Kamil Fako

Ministerstvo vnútra SR
Kamil Fako v súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa odboru aplikácií. V rezorte Ministerstva vnútra pôsobí od roku 2010 a počas svojho zaradenia zastával rôzne pozície práve v oblasti realizácie a zabezpečovania prevádzky projektov informačných systémov a to ako na národnej, tak aj medzinárodnej úrovni. Má skúsenosti s vedením projektových tímov ale aj s pozíciami v riadiacich výboroch projektov. Zúčastňuje sa, ako člen riadiaceho výboru medzinárodných projektov riadených Európskou komisiou prostredníctvom agentúry EULISA, na riadení implementácie týchto projektov v podmienkach Slovenskej republiky. Má skúsenosti s policajnými systémami, systémami ochrany hraníc či operačného riadenia zložiek, ako aj so systémami verejnej správy. Podieľa…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Hargaš

kandidát za Progresívne Slovensko
Je odborník na digitálnu transformáciu s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na Slovensku a v zahraničí. Zasadzuje sa za transparentné štátne IT, zvyšovanie kvality štátnych služieb pre používateľov a digitálnu transformáciu slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2016 spoluzaložil občianske združenie Slovensko.Digital, kde v rokoch 2016 – 2019 zastával pozíciu výkonného riaditeľa. Od roku 2020 pôsobil ako poradca ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. Od júla 2021 do februára 2022 zastával funkciu štátneho tajomníka pre informatizáciu na Slovensku. V parlamentných voľbách 2023 kandiduje za Progresívne Slovensko.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubor Illek

Slovensko.Digital
Je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Slovensko.Digital, v ktorom pôsobí dodnes. Dlhodobo sa venuje dianiu v oblasti e-Governmentu, prioritne v témach riadenia údajov, elektronického podpisu, autorského práva, bezpečnosti, hodnotenia projektov e-Governmentu. Od roku 2003 je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. V roku 2009 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, v ktorom sa venoval presadzovaniu ideí otvorenosti v tvorbe verejných politík, najmä v oblasti OpenData, otvorených štandardov a používaní slobodného softvéru. Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Dlhodobo pôsobil v spoločnosti Gordias v oblasti informačnej bezpečnosti. Od r…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marián Marek

ITAS
Ako absolvent Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave začal pracovať v súkromnej spoločnosti PosAm ako obchodník a stal sa riaditeľom a majiteľom spoločnosti už o štyri roky neskôr. Pod jeho vedením spoločnosť prešla z predaja na vývoj softvérových riešení a už niekoľko rokov po sebe sa umiestňuje v prvej desiatke rebríčka TOP Trend. Marián Marek je členom prezídia Asociácie IT Slovenska, profesného združenia najdôležitejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a člena prezídia Republikovej únie zamestnávateľov.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Bučkuliak

Úrad vlády SR
V súčasnosti pôsobí na Úrade vlády ako poradca predsedu vlády pre informatizáciu verejnej správy a zároveň ako generálny riaditeľ sekcie informačných technológií. Vo verejnej správe začal pôsobiť na jar 2020 ako člen Permanentného krízového štábu. Predtým pôsobil v súkromnej sfére v oblasti IT a digitálneho marketingu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vladimír Bednár

Ministerstvo financií SR
Vladimír Bednár pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie informačných technológii, Ministerstva financií. Zároveň pôsobí vo viacerých dozorných a správnych radách subjektov v pôsobnosti rezortu financií. Je hlavným lídrom reformy riadenia rezortného IT. Od roku 2018 pôsobil vo viacerých manažérskych a expertných postoch Ministerstva financií, Magistrátu mesta Bratislava a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Predtým pôsobil v súkromnom sektore ako konzultant pre verejný a súkromný sektor najme v GIS a Finančných IT systémov. Vyštudoval Medzinárodne vzťahy a Geodéziu kartografiu a kataster.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným