Staňte sa partnerom

Tomáš Jucha

AISlovakIA, predseda správnej rady
Tomáš Jucha je zodpovedný za manažment a vecné smerovania výboru AmCham pre zdravotníctvo. Zároveň pôsobí ako súčasť teamu AmCham, ktorý zastrešuje digitálne politiky, potreby a aspekty digitálnej transformácie Slovenska a jeho ekonomiky, ktoré členovia AmCham považujú za dôležité. Pred súčasným povolaním pôsobil takmer 4 roky na ministerstve zodpovednom za informatizáciu spoločnosti, kde viedol tím zastrešujúci tvorbu národných a medzinárodných digitálnych politík, podporu a rozvoj umelej inteligencie na Slovensku ako aj rozvoj digitálnych zručností. Zastupoval MIRRI SR v Národnej koalícii pre digitálne zručnosti a pracovné miesta a v platforme slovak.AI, ako aj v jej nástupníckej organizácii AIslovakIA. Rád prepája rôzne záujmy a spája aktérov z podnikateľskej sféry, akademickej obce, občianskej spoločnosti a verejného sektora s cieľom zlepšiť pripravenosť a schopnosti Slovenska na prichádzajúce výzvy a príležitosti, ktoré prinášajú mnohé megatrendy, ako sú nástup nových technológií, starnutie populácie, klimatické zmeny, kríza zdravotníckych systémov, ako aj na zdravotný stav jednotlivcov. Medzi Tomášove špecifické odborné znalosti patrí budovanie komunity v oblasti digitálnych zručností a zodpovednej umelej inteligencie, tvorba súvisiacich verejných politík, vyjednávanie na medzinárodných fórach a presadzovanie zodpovednej digitalizácie ekonomiky a spoločnosti prostredníctvom zavádzania dôveryhodných technológií. Tomáš je úprimne presvedčený, že prepojenie blahobytu jednotlivca, vzájomný rešpekt, ochrana rozmanitosti a starostlivosť o životné prostredie sú nevyhnutnými predpokladmi na dosiahnutie budúcnosti, v ktorej sa oplatí žiť. Od roku 2020 je Tomáš členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI).
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Mária Bieliková, Kempelenov inštitút
  Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia
  Tomáš Jucha, MIRRI
  Ivan Láska, Trexima
  Mário Lelovský, ITAS
  Anna Záhorčáková, DITEC

  Audiozáznam
 • Podpora rozvoja digitálnych zručnosti na Slovensku   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Využívanie digitálnych služieb vrátane potreby či voľby byť online neustále takmer vždy a všade rastie priam raketovým tempom. Rovnakým, ak nie ešte rýchlejším tempom spolu s príležitosťami online priestoru rastú však aj riziká. Sme presvedčení, že digitálne zručnosti je potrebné učiť už od najnižšieho možného veku, pričom je potrebné nevynechať žiadnu zraniteľnú či spoločensky ohrozenú skupinu. Iba konzistentným a systematickým spôsobom dokážeme zabezpečiť využitie príležitosti digitálnej doby nielen v budúcnosti, ale aj súčasnosti. Digitálna transformácia spoločnosti nie je totiž už len populárny výraz, ale realita dnešných dní a je len na nás akým smerom ju chceme ďalej formovať.

  Audiozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným