Staňte sa partnerom

Tomáš Jucha

AISlovakIA, predseda správnej rady
Tomáš Jucha je zodpovedný za manažment a vecné smerovania výboru AmCham pre zdravotníctvo. Zároveň pôsobí ako súčasť teamu AmCham, ktorý zastrešuje digitálne politiky, potreby a aspekty digitálnej transformácie Slovenska a jeho ekonomiky, ktoré členovia AmCham považujú za dôležité. Pred súčasným povolaním pôsobil takmer 4 roky na ministerstve zodpovednom za informatizáciu spoločnosti, kde viedol tím zastrešujúci tvorbu národných a medzinárodných digitálnych politík, podporu a rozvoj umelej inteligencie na Slovensku ako aj rozvoj digitálnych zručností. Zastupoval MIRRI SR v Národnej koalícii pre digitálne zručnosti a pracovné miesta a v platforme slovak.AI, ako aj v jej nástupníckej organizácii AIslovakIA. Rád prepája rôzne záujmy a spája aktérov z podnikateľskej sféry, akademickej obce, občianskej spoločnosti a verejného sektora s cieľom zlepšiť pripravenosť a schopnosti Slovenska na prichádzajúce výzvy a príležitosti, ktoré prinášajú mnohé megatrendy, ako sú nástup nových technológií, starnutie populácie, klimatické zmeny, kríza zdravotníckych systémov, ako aj na zdravotný stav jednotlivcov. Medzi Tomášove špecifické odborné znalosti patrí budovanie komunity v oblasti digitálnych zručností a zodpovednej umelej inteligencie, tvorba súvisiacich verejných politík, vyjednávanie na medzinárodných fórach a presadzovanie zodpovednej digitalizácie ekonomiky a spoločnosti prostredníctvom zavádzania dôveryhodných technológií. Tomáš je úprimne presvedčený, že prepojenie blahobytu jednotlivca, vzájomný rešpekt, ochrana rozmanitosti a starostlivosť o životné prostredie sú nevyhnutnými predpokladmi na dosiahnutie budúcnosti, v ktorej sa oplatí žiť. Od roku 2020 je Tomáš členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI).
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies