Staňte sa partnerom

Pavel Bojňanský

Ministerstvo financií SR
Narodený dňa 27.08.1970 v Bratislave. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, odbor technická kybernetika. Absolvoval niekoľko odborných stáží v Kanade, Veľkej Británii, Nemecku a vo Švajčiarsku z oblasti strategického a marketingového manažmentu v telekomunikáciách. Má rozsiahlu, 12-ročnú medzinárodnú skúsenosť zo všetkých oblastí marketingového manažmentu v sektore telekomunikácií v skupine Deutsche Telekom – v španielskych Deutsche Telekom Espana a YA.COM Internet Factory a v Slovak Telekome. V týchto spoločnostiach pôsobil na pozíciách od riaditeľa pre produkty a služby, veľkoobchod, marketingovú stratégiu, riaditeľa pre marketingovú komunikáciu až po viceprezidenta a riaditeľa pre marketing. Riadil rôzne marketingové útvary o veľkosti do 84 pracovníkov a marketingové rozpočty do 20 mil EUR ročne. V súčasnosti pôsobí na pozícii generálneho riaditeľa sekcie informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií SR. Riadi tím sprostredkovaľského orgánu pre Operačný program informatizácia spoločnosti. Riadil tímy, ktoré vypracovali Stratégiu informatizácie verejnej správy a Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy schválené Vládou SR v roku 2008. Ovláda anglický, španielsky, ruský a nemecký jazyk.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies