Staňte sa partnerom

Diskusný okrúhly stôl: Slovensko 2020

/ Diskusia
Verejná diskusia lídrov slovenskej digitalizácie o implementácii, trendoch a cieľoch do budúcna.

Pozvaní hostia:

Pavel Bojňanský
Emil Fitoš (ATOS)
Milan Ftáčnik (Slovenská informatická spoločnosť)
Ľubor Illek (Slovensko.Digital)
Milan Ištván (PPP)
Rastislav Janota (NASES)
Štefan Kišš (IFP)
Roman Konečný (NBÚ)
Peter Kostolný (ÚV SR)
Mário Lelovský (ITAS)
Miloš Molnár (ideata Europe)

článok: Ako na Digitálny reštart na Slovensku?

 

Pavel Bojňanský

Ministerstvo financií SR
Narodený dňa 27.08.1970 v Bratislave. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, odbor technická kybernetika. Absolvoval niekoľko odborných stáží v Kanade, Veľkej Británii, Nemecku a vo Švajčiarsku z oblasti strategického a marketingového manažmentu v telekomunikáciách. Má rozsiahlu, 12-ročnú medzinárodnú skúsenosť zo všetkých oblastí marketingového manažmentu v sektore telekomunikácií v skupine Deutsche Telekom – v španielskych Deutsche Telekom Espana a YA.COM Internet Factory a v Slovak Telekome. V týchto spoločnostiach pôsobil na pozíciách od riaditeľa pre produkty a služby, veľkoobchod, marketingovú stratégiu, riaditeľa pre marketingovú komunikáciu až po viceprezidenta a riaditeľa pre marketing…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Emil Fitoš

ITAS
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Ftáčnik

Slovenská informatická spoločnosť
Od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. Pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK. V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 1998-2002 ako minister školstva. V rokoch 2006-2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rokoch 2010-2014 primátorom Bratislavy. Bol aj poslancom mestského a tiež krajského zastupiteľstva. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a členom Predsedníctva Rady európskych informatických spoločností. Je tiež členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej spr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ľubor Illek

Slovensko.Digital
Je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Slovensko.Digital, v ktorom pôsobí dodnes. Dlhodobo sa venuje dianiu v oblasti e-Governmentu, prioritne v témach riadenia údajov, elektronického podpisu, autorského práva, bezpečnosti, hodnotenia projektov e-Governmentu. Od roku 2003 je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. V roku 2009 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie, v ktorom sa venoval presadzovaniu ideí otvorenosti v tvorbe verejných politík, najmä v oblasti OpenData, otvorených štandardov a používaní slobodného softvéru. Vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Dlhodobo pôsobil v spoločnosti Gordias v oblasti informačnej bezpečnosti. Od r…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Ištván

Partnerstvá pre prosperitu
Milan Ištván vyštudoval žurnalistiku v Bratislave a v Paríži. V rokoch 1998 až 2002 bol najmladším poslancom NR SR, venoval sa témam ako internet do škôl, liberalizácia telekomunikačného trhu, zákon o elektronickom podpise. Od roku 2002 sa v občianskom združení Partnerstvá pre prosperitu (PPP) venuje podpore informatizácie spoločnosti. Je členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a viacerých pracovných skupín venujúcich sa eGovernmentu, Broadbandu či implementácii fondov EÚ v digitálnej oblasti.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rastislav Janota

NBÚ
Má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas jeho profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti ako v súkromnej sfére tak v štátnej správe, ako na Slovensku tak v rôznych štátoch v zahraničí. Od 1.9.2023 pôsobí ako špeciálny vyslanec NBÚ pre kybernetickú bezpečnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Washington, D.C., USA.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Štefan Kišš

Inštitút finančnej politiky SR
Štefan Kišš je riaditeľ novovzniknutého Útvaru hodnoty za peniaze na MF SR. Je zodpovedný za plnenie programu hodnota za peniaze, ktorého súčasťou je revízia verejných výdavkov, vrátane výdavkov na IT. Predtým pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli a na Inštitúte finančnej politiky kde mal 8 rokov na starosti výdavkové a štrukturálne analýzy. Študoval medzinárodnú ekonómiu na Erazmovej univerzite v Rotterdame a medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Začínal ako redaktor Hospodárskych novín počas štúdia.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Roman Konečný

Národný bezpečnostný úrad
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kostolný

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Peter Kostolný zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. novembra 2023. Je absolventom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Svoje odborné vzdelávanie v oblasti projektového riadenia a riadenia kvality vo verejnej správe si rozšíril prostredníctvom viacerých akreditovaných vzdelávacích kurzov. V rokoch 2015 až 2020 zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie finančných programov na Úrade vlády SR. Pôsobil ako konzultant a projektový manažér v poradenskej a konzultačnej spoločnosti so zameraním najmä na poradenstvo v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mário Lelovský

ITAS
Je nielen prvým viceprezidentom ITAS, ale zároveň aj prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a predsedom Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR. V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2000 podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie, komplexnú realizáciu ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom a investorom projektu Prvý d…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miloš Molnár

ideata Europe
M. Molnár pôsobí viac ako 10 rokov v oblasti IT a programového a projektového manažmentu. Bol poverený zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie informatizácie na Ministerstve financií. Vo svojej kariére prešiel oblasťami analýzy a návrhu riešení, riadenia vývoja softvéru aj konzultačných služieb súvisiacich s implementáciou IT riešení, riadenie projektov aj programov. Pred nástupom do štátnej správy pôsobil rok ako nezávislý konzultant a projektový manažér. Predtým bol rok v KPMG Slovensko na pozícii manažéra kam prišiel po šesťročnom pôsobení v Siemens IT Solutions and Services. Orientoval sa na riadenie programov a projektov, riadenie rizík a riadenie IT služieb. Svoje vzdelanie rozvíja kontinuálne, vlastní certifikát IPMA B – Senio…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies