Staňte sa partnerom

Je eID multiplatformové?

/ Prednáška
Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť?  
Projekt, ktorý zásadne zmení charakter používateľ eGovernmentu, ktorý sa stane naozaj národnou záležitosťou. Zavedením elektronických identifikačných kariet sa totiž umožní masové rozšírenie elektronickej identifikácie občanov. Je preto dôležité vedieť ako bude technicky eID pripravené a ako sa projekt eID dokáže vyrovnať s veľkou variabilitou aplikácií a sofvérového vybavenia občanov.
Michal Ševčík bol kľúčovou osobou, ktorá stála za úspechom doteraz najväčších elektronických projektov na Slovensku ako napríklad Národného schengenského a vízového systému. Bude podobne úspešný aj projekt eID?


Anotácia:
Od začiatku decembra 2013 sa na Slovensku začnú vydávať elektronické občianske preukazy - elektronické identifikačné karty (eID). Ich vydávanie je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej budú občanom sprístupnené služby verejnej správy cez Internet prostredníctvom elektronických eGovernment služieb. Dôveryhodným autentifikačným prostriedkom pri prístupe občana k eGovernment službám má byť práve eID karta, ktorá predstavuje bezpečné médium pre uloženie identifikačných údajov občana, t.j. elektronickej identity občana. Kedy má šancu eID karta u občanov uspieť? Jej úspech v eGovernmente závisí od dostupnosti elektronických služieb a ich kvality, ako aj od pripravenosti infraštruktúry a dostupnosti softvéru pre prácu s eID kartou. Softvér pre prácu s eID kartou umožní občanovi autentifikovať sa v elektronickom styku a použiť eID kartu pre zaručený elektronický podpis (ZEP). Z hľadiska použiteľnosti softvéru, ktorý umožňuje autentifikáciu prostredníctvom eID karty je dôležitou požadovanou vlastnosťou platformová nezávislosť. Občania majú na svojich desktopoch a notebookoch nainštalované rôzne operačné systémy a pre prístup do Internetu používajú rôzne internetové prehliadače. Nehovoriac o tom, že každý môže mať na svojom počítači nainštalovaný rôzny softvér a ovládače k periférnym zariadeniam. Rovnako internetové prehliadače môžu mať nastavené rôzne konfiguračné nastavenia. Od softvéru, ktorý bude  inštalovaný na počítači občana a bude prostriedkom pre autentifikáciu prostredníctvom eID sa preto očakáva, že bude poskytovaný pre najpoužívanejšie operačné systémy (Windows, Linux, Mac) a že bude podporovať najrozšírenejšie internetové prehliadače (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari,  Opera).

Michal Ševčík

DXC Technology
Michal Ševčík ukončil svoje vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v odbore Computer Science. Po ukončení štúdia začal získavať profesionálne skúsenosti na pozícii junior analytika pracujúceho pre spoločnosť Digital. Neskôr získaval skúsenosti a zručnosti na projektoch zameraných na vývoj softvéru pre kľúčových hráčov na finančnom a hypotekárnom trhu na Novom Zélande a v Austrálii. Od jeho návratu v roku 2001 pracoval pre Compaq a neskôr pre Hewlett-Packard ako biznis analytik a solution architekt využívajúc svoje skúsenosti s analýzou, dizajnom a implementáciou komplexných IT projektov sa podieľal na projektoch systémovej integrácie vo verejnom sektore. Od roku 2004 je zameraný najmä na technológie a projekty súvisiace s elektron…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies