Staňte sa partnerom

Národná identifikačná karta (eID) ako prostriedok na budovanie eSlužby a súčasť modernizácie volebného procesu

/ Prednáška
V súčasnosti vo vyspelých krajinách sveta prebiehajú s rôznou intenzitou a úspešnosťou projekty zamerané na informatizáciu verejnej správy. Rovnako aj na Slovensku sa postupne rozbieha implementácia eGovernmentu a teda budovanie eSlužieb.
Je potrebné eSlužby budovať pomocou elektronickej identifikačnej karty? Je použitie eID ako prostriedku pre použitie zaručeného elektronického podpisu jediným prínosom z pohľadu budovania eGovernmentu? Aké konkrétne výhody prináša použitie eID pri budovaní eSlužby? Aké sú predpoklady pre úspešné využitie eID pri budovaní eSlužby?
Na eSlužby nie je nutné v tomto kontexte zúžiť pohľad len ako na služby verejnej správy. Naopak je vhodné pozerať sa na ne cez širokoúhlu optiku a vidieť za nimi aj služby poskytované občanom podnikateľskými subjektami. Aj tieto subjekty môžu pri budovaní eSlužieb rovnako úspešne využívať možnosti, ktoré prináša zavedenie eID.
Jedným zo znakov vyspelosti krajiny je jej úroveň priamej demokracie - interakcie s občanmi. Slovensko čaká implementácia eSlužieb aj v oblastiach, ktoré sa dotýkajú práv občanov zaručených ústavou. Právo voliť, predstavuje pre občana možnosť ovplyvniť budúcnosť svojej krajiny i svoju vlastnú. A budúcnosťou eGovernmentu je modernizácia volebných procesov na všetkých úrovniach. 
Zavedenie elektronickej identifikačnej karty môže byť jedným z významným krokov, ktorý prispeje k dôveryhodnosti, efektivite a bezpečnosti elektronického hlasovania. Najdôležitejšími predpokladmi úspešnosti e-votingu sú overovanie voliča, zaistenie anonymity a zabránenie viacnásobnej voľbe.
Akú úlohu tu zohráva eID? Aké sú skúsenosti s využitím eID v e-votingu v zahraničí?Prezentácia 2/ Presentation 2 vo formáte .pdf / in .pdf file format

Lenka Kmeťová

Lenka Kmeťová absolvovala vysokoškolské štúdium na Prevádzkovo-Ekonomickej fakulte Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre. Po ukončení štúdia pôsobila na katedre Ekonomiky, kde sa okrem pegagogickej činnosti aktívne zapojila do projektov EÚ Phare zameraných na marketing, obchod a reštrukturalizáciu potravinárskeho priemyslu. V rámci týchto projektov získala medzinárodné skúsenosti v pozíciách vedúci projektového tímu, poradca, školiteľ a absolvovala viaceré zahraničné stáže v Írsku, Holandsku, Dánsku. Odborné vedomosti si následne doplnila v dvojročnom vzdelávacom programe EÚ vedenom WIFI Österreich a euro solutions v oblastiach international marketing, enterprise development, selling, marketing information system, export market…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Ševčík

DXC Technology
Michal Ševčík ukončil svoje vzdelanie na Slovenskej technickej univerzite v odbore Computer Science. Po ukončení štúdia začal získavať profesionálne skúsenosti na pozícii junior analytika pracujúceho pre spoločnosť Digital. Neskôr získaval skúsenosti a zručnosti na projektoch zameraných na vývoj softvéru pre kľúčových hráčov na finančnom a hypotekárnom trhu na Novom Zélande a v Austrálii. Od jeho návratu v roku 2001 pracoval pre Compaq a neskôr pre Hewlett-Packard ako biznis analytik a solution architekt využívajúc svoje skúsenosti s analýzou, dizajnom a implementáciou komplexných IT projektov sa podieľal na projektoch systémovej integrácie vo verejnom sektore. Od roku 2004 je zameraný najmä na technológie a projekty súvisiace s elektron…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným