Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2019

07:30
12:00 - 13:00 Registrácia účastníkov
08:30
SEKCIA
13:00 – 15:00 Nové programové obdobie - tlmočené

Kohézna politika je jednou z najvýznamnejších politík Európy. Pre Slovensko je táto politika ešte významnejšia, nakoľko zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov predstavujú prevažnú časť verejných investícií. Okrem fondov, ktoré sú vo forme zdieľaného manažmentu spravované priamo na Slovensku, máme prístup aj k zdrojom v komunitárnych nástrojoch, ktorých využívanie je na veľmi nízkej úrovni. V paneli sa dozviete, aké kroky čakajú Slovensko na ceste k novému programovému obdobiu. Začne naozaj v roku 2021? Ako pokračuje príprava novej partnerskej dohody? Aké dodatočné zdroje bude môcť Slovensko využívať? Aká bude štruktúra operačných programov? A bude mať Slovensko zdroje na ďalší rozvoj štátneho IT?  Ako sa môžeme pripraviť na efektívnejšie čerpanie?

13:00
Samuel Arbe, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
13:10
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nastavenie nového programového obdobia
13:20
Richard Filčák, Slovenská akadémia vied
Príprava partnerskej dohody
13:30
Barbara Jermol Marcinčák, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku
Komplexný pohľad na investície a kohéziu po 2021
13:40
Radoslav Repa, expert na digitálnu transformáciu
Financovanie IT v budúcom období
13:50
13:00 – 15:00 Verejné obstarávanie

Je rok 2019. Končí volebné aj programové obdobie. Je čas zhodnotenia. Ako to teda dopadlo s verejným obstarávaním? Podarilo sa nastaviť systém rýchlych a efektívnych obstarávaní? Alebo je obstarávanie stále hlavným rizikom každého IT projektu?

13:00
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodný príhovor moderátora
13:10
Vladimír Oros, Tatratender
Jaroslav Lexa, Úrad verejného obstarávania
Martin Motyčka, MOVYS
[nazov],
Diskusia
09:30
15:00 - 15:30 Ukončenie s čašou vína

Nastavenie súborov cookies