Staňte sa partnerom

Martin Konečný

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Martin počas kariéry pracoval ako programový manažér pre partnerov v Microsoft ČR a CEE a ako konzultant pre CX technológie v Oracle. Vyštudoval ekonomickú analýzu a IT systémy v podnikaní. V súčasnosti pracuje ako projektový manažér v tíme pre behaviorálny výskum a inovácie (BRISK) na ÚPVII so zameraním na používateľskú prívetivosť digitálnych technológií. 

  • Benchmark elektronických služieb na Slovensku   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    V centre záujmu oddelenia behaviorálnych inovácií je téma používateľskej kvality elektronických služieb štátu a transformácia myslenia verejnej správy. Transformácia je kľúčová a prináša potrebu štrukturálnych, procesných zmien a zmien v rozmýšľaní zodpovedných orgánov a úradníkov. So zameraním na tieto nevyhnutné zmeny sme pripravili Metodiku používateľsky kvalitných služieb, aktualizovali sme Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a vytvorili tzv. benchmark alebo hodnotenie elektronických služieb v kontexte životných situácií z pohľadu používateľa. Hodnotenie predstavuje pracovný nástroj kontinuálneho zlepšovania elektronických služieb z pohľadu používateľa pre všetky zodpovedné osoby. Objektivizácia a reálny pohľad na elektronické služby štátu, nástroj na sebahodnotenie, ale aj konkrétne návody na zlepšenie vo svojom príspevku predstaví vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií ÚPVII.

    Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies