Meniaci sa charakter globálnej bezpečnosti

/ Prednáška

Ako sa vyvíjajú hlavné parametre  vnútroštátneho a medzinárodného kybernetického rizika - zraniteľné miesta, aktíva a hrozby  spolu s geopolitickými trendmi? Aké sú politické reakcie na tieto vznikajúce výzvy a akú úlohu môže hrať každý z nás?

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri