Staňte sa partnerom

Uzávierka súťaže Cena ITAPA 2022 sa blíži. Už 10.októbra 2022

ITAPA už po 21-krát vyhlasuje prestížnu súťaž Cena ITAPA s cieľom oceniť a vyzdvihnúť projekty v oblasti digitalizácie a modernizácie spoločnosti.

Uzávierka prihlášok je 10. októbra 2022.

Cena ITAPA sa tradične vyhlasuje v dvoch kategóriách – Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti a Najinovatívnejší projekt.

Do kategórie Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti sa môžu prihlasovať projekty, ktoré menia spoločnosť alebo projekty, ktoré využívajú informačné technológie, aby vyriešili len vybraný spoločenský problém. Nech už ide o elimináciu byrokracie, zlepšenie zdravia obyvateľov, skvalitnenie životného prostredia či inteligentné riešenia odpadov v obci. Ako najdôležitejšie sa hodnotí to, nakoľko projekt zlepšil život ľuďom.

Do kategórie Najinovatívnejší projekt hľadáme projekty, ktoré majú odvahu, alebo inšpirujú. Projekty, ktoré inovatívne využívajú technológie, aby zmenili výrobu, spracovanie údajov, organizáciu firmy, dopravu, výskum, energetiku, spôsob vzdelávania, či efektivitu využívania zdrojov. Dôležitá je myšlienka, inovatívnosť, kreativita a prípadne netradičné využitie nových technológií.

Všetky prihlásené projekty a riešenia sú hodnotené odbornou porotou zloženou z osobností pôsobiacich v oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v IT. Víťazi súťaže Cena ITAPA budú vyhlásení počas Galavečera ITAPA 2022.

V roku 2021 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti zvíťazil projekt s názvom Zásielky s nízkou hodnotou (eCommerce) a v kategórii Najinovatívnejší projekt sa ako prvý umiestnil projekt Globálny online monitoring včelstiev.

Všetky potrebné informácie o Cene ITAPA, ako aj o konferencii Jesenná ITAPA 2022, nájdete na našich stránkach.
 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

 


Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným