Téma: Autizmus a IT

Máme nedostatok ľudí pre IT sektor? Aké vlastnosti a charakteristiky by mal mať ideálny kandidát pre prácu v IT? A mimochodom, viete, že medzi IT odborníkmi v Silicon Valley je zvýšený výskyt ľudí s poruchou autistického spektra?

Jednou z prezentácií v paneli Kde sú ľudia pre IT na jesennom kongrese ITAPA bolo vystúpenie Natálie Šultysovej, členky správnej rady Nadácie Filantropia. Vo svojej prezentácii poukázala na to, že deti s poruchou autistického spektra milujú svet počítačov a technológií. Je to tak predovšetkým preto, že tieto deti ťažšie chápu sociálne interakcie a svet IT s presne stanovenými pravidlami vnímajú ako bezpečné miesto. Videoprezentáciu nájdete tu.

Vzhľadom na živú diskusiu počas panelu sa nie všetky otázky sa podarilo zodpovedať počas panelu. Po ukončení kongresu sme oslovili pani Šultysová a tá doposlala svoje odpovede k otázkam o informovanosti o poruchách spektra.

Téma vzdelávania pedagógov je mimoriadne citlivá a komplexná. Téma informovanosti o "inakosti" by podľa nášho názoru mala začínať už na stredných a vysokých školách. S týmito deťmi a neskôr ľuďmi predsa prichádzame do styku všetci, vrátane ľudí na úradoch, učiteľov v školách, lekárov, ale aj policajtov, predavačov a pod. Ak sa vrátim do školy - veľa učiteľov nie je ochotných sa vzdelávať, v školách chýbajú základné postupy, ako pracovať s týmito deťmi, chýbajú intervenčné teamy - špeciálny pedagóg, psychológ, terapeut. Sme v kontakte s Inklucentrom, Mgr. Viktorom Križom, ktorý sa podujal na neľahkú úlohu - školiť teamy na školách, aby vedeli s týmito deťmi pracovať.

Na Vašu otázku, ako čo najskôr zabezpečiť, aby sa informovanosť zlepšila - zaradiť pravidelné semináre do povinných osnov vysokých škôl, jednu seminárnu prácu a skúšku na tému autizmus v skole a dostať budúcich učiteľov na povinnú prax do škôl. Je to beh na dlhé trate, v realite robíme iba veľmi segregovane projekty, keďže osvietených ľudí je v školstve stále malo.

Viac informácii o téme autizmu a výchove dieťaťa s Aspergerovým syndrómom nájdete na blogu Natálie Šultysovej, Denník matky aspergera.

 

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným