Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2019

07:30
Registrácia účastníkov
08:30
8:30 – 9:30 Kybernetická bezpečnosť - budovanie bezpečného štátu
Strategické smerovanie kybernetickej bezpečnosti
08:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
08:35
Vladimir Radunović , DiploFoundation
Meniaci sa charakter globálnej bezpečnosti
08:45
08:55
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Budovanie bezpečného štátu
09:30
Coffee-break
10:00
10:00 – 12:00 Obrana a boj proti kybernetickým hrozbám

Intenzita, rozsah a možný dopad kybernetických hrozieb z roka na roka rastie, pričom kybernetické riziká sa v rebríčku rizík, ktorým firmy čelia, posunuli na čelné miesta. Plenárna časť s názvom Obrana a boj proti kybernetickým hrozbám sa bude venovať viacerým aspektom posilňovania odolnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a nástrojov boja proti kybernetickým útokom z legislatívneho hľadiska, z technického - HW/SW hľadiska, ako aj zo systémovo-inštitucionálneho hľadiska).

10:00
Radim Polčák, Právnická fakulta, Masarykova Univerzita
Certifikácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti
10:10
10:20
Jan Majtan, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Skúsenosti s bezpečnosťou vo verejnej správe
10:40
Andrej Aleksiev, Check Point
Bezpečnosť v cloude a multicloude
10:50
11:00
Tomáš Hlavsa, ATOS IT Solutions and Services
Budovanie Security operations v prostredí verejnej správy
12:00
Obed
13:00
SEKCIA1
13:30 –15:00 Stratégia eGovernmentu
13:00
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodný príhovor moderátora
13:05
Gabriel Lachmann , Slovensko.Digital
Marián Marek,
Pavol Frič, ITAS
Roman Tuchyňa, Microsoft
Milan Andrejkovič, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Diskusia
13:00 – 14:30 Kybernetická bezpečnosť
13:00
Michal Sekula, ATOS IT Solutions and Services
Bezpečnosť ako súčasť modernizácie verejnej správy
13:20
13:30
Tomáš Vobruba, Check Point
Bezpečnosť od ENIACu po kvantový počítač
13:40
Peter Kočík, Fortinet
Fortinet Secure SD-WAN
13:50
13:00 – 14:30 Kde sú ľudia pre IT?

Naša budúcnosť nezáleží iba od budúcej legislatívy. Pýtajme sa, čo môžeme zmeniť my všetci a hneď teraz.

13:00
Gustáv Budinský, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Úvodný príhovor moderátora
13:05
Andrew Green, OECD
13:15
Mário Lelovský, IT Asociácia Slovenskej republiky
13:25
Anna Záhorčáková, Ditec
Príležitosti pre ženy v IT
13:35
Petra Kotuliaková, Aj ty v IT
13:45
Natália Šultysová, Nadácia Filantropia
Ako súvisí IT s vysokofunkčným autizmom?
13:55
Peter Ďurica, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Ako vybudovať špičkové tímy v štátnom IT
13:00 –14:30 Technológie eGovernmentu
Úspešné aplikácie umelej inteligencie
00:00
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
13:05
Matej Michalko, Decent
13:25
Ondřej Šabata, GFI Software
eGOV sieť pod drobnohľadom
13:35
Adrián Belánik, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
14:30
Coffee-break
14:45
14:45 – 16:15 eGovernment pre ľudí

Podobne ako mesto aj slovenský eGovernment je živý organizmus, ktorý má veľa aktérov s vlastnými záujmami. Ich výsledok môže byť iný ako boli pôvodné predstavy. Slovenský eGovernment má aj niečo ako vlastnú urbanistickú štúdiu, ktorou je Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Prvá bola prijatá už v roku 2008 a druhá v roku 2016. Plenárna sekcia zhodnotí funkčnosť dokumentu a pokúsi sa zadefinovať spoločné očakávania NKIVS.

14:45
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
14:55
Jaroslav Kmeť, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Modern-eSlovensko, čo rok dal
15:05
Michal Ševčík, DXC Technology
Moje dáta
15:15
Viera Hainzl, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Benchmark elektronických služieb na Slovensku
15:35
Branislav Baláž, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Digitálna transformácia vzdelávania a služieb rezortu školstva
00:00
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
15:45
Vladimír Kešjar, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Monitorovanie kvality internetového pripojenia
16:15
16:15 – 17:15 Výročný okrúhly stôl
16:15
Lucia Kondáš, ITAPA
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
16:25
Radoslav Repa, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Robert Gálik, ATOS IT Solutions and Services
Andrej Aleksiev, Check Point
Gabriel Fedorko, ITAS
Pavol Frič, DITEC
Gabriel Lachmann , Slovensko.Digital
Výročný okrúhly stôl
17:15
Slávnostné ukončenie kongresu a TOMBOLA