Staňte sa partnerom

Sú eurofondy na informatizáciu slovenských samospráv zakliate?

V júli štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini oznámil, že v októbri bude musieť zrušiť OPIS projekty elektronických služieb verejnej správy, ktoré v danom čase nebudú obstarané. Pellegrini, ktorý je súčasne slovenským Digitálnym lídrom, bude musieť tlačiť veľkému tlaku rezortov a lobistov, ktorí budú presadzovať potrebu miliónov eur na práve tie ich eGovernment projekty. Verejné obstarávanie je dlhodobo najväčším problémom realizácie OPIS projektov, jeho priemerná dĺžka bola doteraz 18 mesiacov. Aj z tohto dôvodu orgány OPIS pripravili štúdie a výzvy v objeme o 280 miliónov eur viac, ako je reálne disponibilná alokácia pre eGovernment v prvej prioritnej osi OPIS.

Jedným z projektov, ktorý sa zrejme tiež bude pohybovať na vyššie uvedenej priemernej dobe obstarávania, je aj národný projekt DCOM - Datacentrum obcí a miest. Realizácia tohto projektu bola pôvodne plánovaná na päť, neskôr na štyri roky. Keďže do konca programovacieho obdobia, v zmysle stále platného pravidla n+2, ostávajú dva roky, bude skutočne zaujímavé sledovať, ako tento projekt dopadne. Pred ešte väčšou výzvou bude 31 slovenských miest, ktoré budú obstarávať svoje OPIS projekty až teraz. (Opravenými žiadateľmi bolo 37 slovenských miest, ale 5 miest podľa našich informácií projekty nepodalo - Hlohovec, Martin, Poprad, Prievidza a Rimavská Sobota. Mesto Banská Bystrica plánuje využiť dodávateľa obstaraného pred troma rokmi.) 

S podporou informatizácie slovenských samospráv sa počíta aj v budúcom, pripravovanom Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII). Jednou z aktivít jeho prioritnej osi 8 „Informatizácia spoločnosti“ je aj „podpora informatizácie samosprávy „. Prvé neoficiálne informácie z Bruselu však naznačujú, že táto aktivita je jednou z tých, ktoré je vraj potrebné dopracovať a spresniť, vyšpecifikovať väzbu na OPIS, resp. ponaučenie sa z implementácie OPIS projektov.

Často a z viacerých strán sa stretávame s otázkou, kedy reálne začne budúce programové obdobie EÚ 2014-2020, a teda aj implementácia OPII? Brusel už viackrát deklaroval, že všetky operačné programy by chceli schváliť v lete 2014, teda na jeseň 2014 by mohli byť schválené aj ostatné programové dokumenty a teoreticky môže implementácia začať. Sú tu však dve ALE. Prvé je pripravenosti nového informačného systému (dnešné ITMS), keďže v budúcnosti má byť celý proces implementácie od zverejnenia výzvy až po ukončenie projektu plne elektronický. Podľa viacerých odborníkov sa dá predpokladať ostré nasadenie nového ITMS až v lete 2015. Druhé ALE je o administratívnych kapacitách. Spomínam si na slová euro-konzultantov zo starých členských krajín, podľa ktorých sú prvé dva roky sedemročného programového obdobia, kvôli pravidlu n+2, vždy venované dobehnutiu predchádzajúceho obdobia a nové obdobie sa reálne, naplno rozbieha až v treťom roku svojej formálnej existencie. Kapacity úradníkov vraj nepustia.

Milan ištván, prezident partnerstiev pre prosperitu


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies