Staňte sa partnerom

Silvia Pekarčíková

Združenie samosprávnych krajov SK8, Predsedníčka zdravotníckej sekcie SK8
Už od roku 2018 pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň je predsedníčkou SK 8- zdravotníckej sekcie a členka RHN pri WHO. Z poverenia MZSR koordinuje pandémiu COVID 19 na úrovni kraja. Jej prioritou je riadenie krajského zdravotníctva,  tvorba stratégie zdravotnej politiky a v rámci originálnych kompetencií realizácia  preneseného výkonu štátnej správy. Prechodom cez klinickú prax v nemocnici, svetom laboratórnej diagnostiky  a manažovaniu medicínskych projektov v sieti privátnych nemocníc,  jej poskytlo získať značný prehľad a postoj k potrebách slovenského zdravotníctva. Riadenie nemocníc a polikliník v zriaďovateľskej pôsobnosti a súčasne prienik do regionálnej zdravotnej politiky činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dáva príležitosť koncepčne tvoriť spolu so sieťou ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov primárneho kontaktu a špecialistov komplexnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Žilinského kraja.
 
Informačne - RHN
https://www.euro.who.int/en/about-us/networks/regions-for-health-network-rhn
 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným