Staňte sa partnerom

ITAPA Open talk: Ako optimalizovať zdravotníctvo?

/ Prednáška

Silvia Pekarčíková

Združenie samosprávnych krajov SK8
Už od roku 2018 pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň je predsedníčkou SK 8- zdravotníckej sekcie a členka RHN pri WHO. Z poverenia MZSR koordinuje pandémiu COVID 19 na úrovni kraja. Jej prioritou je riadenie krajského zdravotníctva, tvorba stratégie zdravotnej politiky a v rámci originálnych kompetencií realizácia preneseného výkonu štátnej správy. Prechodom cez klinickú prax v nemocnici, svetom laboratórnej diagnostiky a manažovaniu medicínskych projektov v sieti privátnych nemocníc, jej poskytlo získať značný prehľad a postoj k potrebách slovenského zdravotníctva. Riadenie nemocníc a polikliník v zriaďovateľskej pôsobnosti a súčasne prienik do regionálnej zdravotnej politiky činnosti po…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Zuzana Dolinková

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Právnička, ktorá sa 15 rokov venuje zdravotníckemu právu. V rokoch 2015-2021 zastupovala takmer dvetisíc ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Má záujem o to, aby výsledky jej práce občania reálne videli i hmatateľne pociťovali. Pretože len chcieť meniť veci nestačí, ale treba pre to urobiť omnoho viac.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Kocan

Univerzitná nemocnica Martin
Svoju profesijnú kariéru začal na martinskej Klinike pneumológie a ftizeologógie v roku 2001, po absolvovaní Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Vo svojej profesijnej kariére sa dominantne venuje bronchológii, V roku 2011 zaviedol v UNM do rutinnej klinickej praxe endobronchiálnu ultrasonografiu. V januári 2013 sa stal primárom Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM a JLF UK. Ako prvý v SR začal v bronchológii používať kryoterapiu a kryokauter v liečbe karcinómu pľúc, pri rutinnom vykonávaní endobronchiálnych biopsií a transbronchiálnych kryobiopsíí pľúc. V roku 2017 sa stal vedúcim Odboru liečebnopreventívnej starostlivosti UNM. V tejto funkcii a vo funkcii primára Kliniky pneumológie a ftizeológie sa významným spôsobom podieľ…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Lednický

Penta Hospitals International
Peter Lednický je generálnym riaditeľom medzinárodného holdingu Penta Hospitals International, ktorý je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe pôsobí v Česku, Poľsku a na Slovensku. Od novembra 2023 vedie aj novú Nemocnicu Bory. V minulosti zastával pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti Unilabs Slovensko. Pred 25 rokmi stál pri zrode spoločnosti Alpha medical, ktorá sa postupne pod jeho vedením stala najväčšou laboratórnou sieťou v strednej a východnej Európe a v roku 2017 sa stala súčasťou medzinárodnej siete Unilabs so sídlom vo Švajčiarsku.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies