Staňte sa partnerom

Rastislav Karbas

Prosoft Košice, generálny riaditeľ
Rastislav Karbas je generálnym riaditeľom spoločnosti Prosoft Košice. Počas svojej viacročnej praxe v IT odbore pôsobil na viacerých projektoch doma a v zahraničí  v oblasti návrhu a implementácie informačných systémov a dátových centier primárne v oblasti bezpečnosti. Od roku 2015 sa venuje digitalizácií služieb v zdravotníctve, kde spolu s tímom stoja za zavedením pilotných projektov eRecept, eLab a rozvoji ďalších služieb pre poistencov. Je členom viacerých medzinárodných pracovných skupín.  V roku 2019 sa pridal k spoločnosti Prosoft, kde sa ako generálny riaditeľ podieľa na projektoch digitalizácie poskytovateľov zdravotnej pomoci a vývoji nemocničného informačného systému novej generácie.
 • Digitálna evolúcia procesu prípravy a podania liekov   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  Zdravotníctvo sa borí s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a inovácií. V príspevku si prejdeme ako nám digitálna transformácia procesu prípravy a podania liekov pomôže zvýšiť kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Elektronizácia, robotizácia a dáta sú elementárnym predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa.

  VIDEOZÁZNAM
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Vladimír Dvorový, Svet zdravia
  Rastislav Karbas, Prosoft Košice
  Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe

  Videozáznam
   
 • Je bezpapierová nemocnica iba mýtus?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Je bezpapierová nemocnica iba mýtus? Prečo poskytovatelia zdravotnej pomoci zaostávajú v digitalizácií?  V príspevku si prejdeme ako môžeme prostredníctvom nemocničného informačného systému namiešať  správny mix procesov, technológií a dát, aby sme zvýšili bezpečnosť a komfort pacienta, uľahčili prácu doktorom a sestrám a v konečnom dôsledku dosiahli vyššiu spokojnosť zúčastnených strán.

  Videozáznam
   

   
 • Efektívna nemocnica   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Nemocnice na Slovensku v súčasnosti čelia ťažkým výzvam. Okrem pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19, potrebujú razantne prehodnotiť svoje doterajšie riadenie procesov. Ako im elektronizácia môže pomôcť dostať sa z „papierového veku“ do toho digitálneho? Riešením sú moderné IT technológie a systémy, ktoré im komplexne pomôžu stať sa efektívnou nemocnicou po všetkých stránkach. Využívaním týchto systémov sú lekári a zdravotnícky personál odbremení od zdĺhavej a náročnej administratívnej činnosti. Prínosom digitalizácii systémov v nemocniciach je zabezpečenie nielen kvalitnejšej diagnostiky a zdravotnej starostlivosti o pacientov, ale aj efektívnejšie hospodárenie s finančnými prostriedkami.   
   
  Videozáznam

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies