Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Digitálny štát 2027"

/ Prednáška
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Pavol Frič

ITAS
Viceprezident IT Asociácie Slovenska pre eGovernment. V roku 1986 končil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-go…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Sůra

Atos IT Solutions and Services na Slovensku
Martin Sůra (45) zastáva pozíciu Generálneho riaditeľa a konateľa pre Slovenskú a Českú republiku od 5.júna 2017. Pred prijatím tejto funkcie v spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., pracoval Martin posledné 4 roky ako Generálny riaditeľ v spoločnosti Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.. Po nástupe do HP/HPE v roku 1998, pracoval Martin Sůra na pozícii Enterprise Account manažér a Dealer manažér ako prvý zamestnanec divízie, ktorá sa venovala podnikovým riešeniam na Slovensku. Od roku 2003 sa stal District manažérom pre verejný sektor TSG Sales, pričom bol zodpovedný za celé HP portfólio vrámci verejného sektora na Slovensku. Martin Sůra neskôr zastával niekoľko obchodných pozícií v regióne strednej a výc…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Ilko

Sociálna poisťovňa
Michal Ilko zastáva funkciu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne od 1. apríla 2022. Je dlhoročným odborníkom v oblasti IT služieb. Má bohaté skúsenosti s navrhovaním a zavádzaním nových informačných riešení, či modernizáciou pôvodných systémov. Implementoval niekoľko strategických projektov na národnej a nadnárodnej úrovni.   V období 2020 až 2022 zastával funkciu riaditeľa sekcie informatiky v Sociálnej poisťovni, kde sa zameral na nastavenie investičného plánu sanácie technologického dlhu IT infraštruktúry spoločnosti a vytvorenie dátovej kancelárie na zlepšenie využívaní dát pre podporu manažérskeho rozhodovania. V rokoch 2011 až 2020 pôsobil v spoločnosti Merck, spol. s.r.o. ako senior IT/CRM špecialista, kde sa následne vypr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Steinhübl

Slovensko.Digital
Peter Steinhübl je vyštudovaný právnik, ktorý sa viac ako 10 rokov venuje oblasti IT a pracovného práva. V Slovensko.Digital pôsobí od roku 2019 ako člen Správnej Rady. Je zodpovedný za daňovo - odvodovú skupinu a takisto pôsobí ako člen prezídia v žilinskom IT klastri. Od 1.4.2023 je súčasne CEO Slovensko.Digital. Vzdelanie, ako aj pracovné skúsenosti, nadobudol na Slovensku, Rakúsku a v Nemecku. Venuje sa zlepšeniam v oblasti IT – definovaniu a napĺňanie potrieb zákazníka v oblasti biznisu, verejného ako aj tretieho sektora s cieľom prinášať také IT riešenia, ktoré čo najviac znižujú administratívnu náročnosť a umožňujú organizáciám ako aj jednotlivým zamestnancom zamerať svoju pozornosť na podstatné činnosti svojej práce - realizovať…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Ivančin

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zastáva funkciu štátneho tajomníka II. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde riadi sektor digitálnej agendy. Má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti IT a implementácie operačných programov. Od roku 2019 – 2023 pôsobil ako IT konzultant pre Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Generálnu prokuratúru SR, NCZI a ÚRSO, kde sa venoval digitálnej transformácií danej inštitúcie, procesu alokácie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, ale aj zvyšovaním úrovne kyberbezpečnosti. V rokoch 2017 – 2019 pôsobil ako divízny riaditeľ v spoločnosti Me-Inspection SK, kde viedol medzinárodný tím troch divízií zodpovedných za realizáciu a dodávku IKT systémov. Je abs…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným