Staňte sa partnerom

ITAPA OPEN TALK: Pohľad odborníkov na digitalizáciu

/ Prednáška

Martin Bezek

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Martin Bezek vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja. Počas štúdia začal pracovať pre regionálnu samosprávu. Po skončení univerzity pokračoval v práci na Odbore stratégie, regionálneho rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja kde počas 6 rokov pracoval na strategických dokumentoch, podieľal sa na príprave Integrovaného regionálneho operačného programu a pripravoval projekty v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a mobility. Aktuálne pracuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na pozícii štátneho tajomníka. Spolu so svojim tímom posúdili viac ako 50 projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marián Marek

ITAS
Ako absolvent Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave začal pracovať v súkromnej spoločnosti PosAm ako obchodník a stal sa riaditeľom a majiteľom spoločnosti už o štyri roky neskôr. Pod jeho vedením spoločnosť prešla z predaja na vývoj softvérových riešení a už niekoľko rokov po sebe sa umiestňuje v prvej desiatke rebríčka TOP Trend. Marián Marek je členom prezídia Asociácie IT Slovenska, profesného združenia najdôležitejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a člena prezídia Republikovej únie zamestnávateľov.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Ilko

Sociálna poisťovňa
Michal Ilko zastáva funkciu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne od 1. apríla 2022. Je dlhoročným odborníkom v oblasti IT služieb. Má bohaté skúsenosti s navrhovaním a zavádzaním nových informačných riešení, či modernizáciou pôvodných systémov. Implementoval niekoľko strategických projektov na národnej a nadnárodnej úrovni.   V období 2020 až 2022 zastával funkciu riaditeľa sekcie informatiky v Sociálnej poisťovni, kde sa zameral na nastavenie investičného plánu sanácie technologického dlhu IT infraštruktúry spoločnosti a vytvorenie dátovej kancelárie na zlepšenie využívaní dát pre podporu manažérskeho rozhodovania. V rokoch 2011 až 2020 pôsobil v spoločnosti Merck, spol. s.r.o. ako senior IT/CRM špecialista, kde sa následne vypr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Steinhübl

Slovensko.Digital
Peter Steinhübl je vyštudovaný právnik, ktorý sa viac ako 10 rokov venuje oblasti IT a pracovného práva. V Slovensko.Digital pôsobí od roku 2019 ako člen Správnej Rady. Je zodpovedný za daňovo - odvodovú skupinu a takisto pôsobí ako člen prezídia v žilinskom IT klastri. Od 1.4.2023 je súčasne CEO Slovensko.Digital. Vzdelanie, ako aj pracovné skúsenosti, nadobudol na Slovensku, Rakúsku a v Nemecku. Venuje sa zlepšeniam v oblasti IT – definovaniu a napĺňanie potrieb zákazníka v oblasti biznisu, verejného ako aj tretieho sektora s cieľom prinášať také IT riešenia, ktoré čo najviac znižujú administratívnu náročnosť a umožňujú organizáciám ako aj jednotlivým zamestnancom zamerať svoju pozornosť na podstatné činnosti svojej práce - realizovať…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies