Pavol Lepey

Roche Slovensko, oblasť transformácie zdravotníctva a inovácií
Pavol Lepey má viac ako 26 ročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. V súčasnosti sa venuje oblasti transformácie zdravotníctva a inováciám v spoločnosti Roche. Niekoľko rokov úspešne viedol zastúpenie spoločnosti Medtronic na Slovensku a v Českej republike, pracoval pre Abbott Laboratories a venoval sa implementácii nových diagnostických a terapeutických nástrojov do klinickej a laboratórnej praxe.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
 • Hodnotovo zamerané obstarávanie v zdravotníctve   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

  Obstarávanie založené na hodnote (VBP) je kooperatívny, multidisciplinárny prístup k partnerstvu pre kvalitnejšiu a finančne udržateľnejšiu zdravotnú starostlivosť zameranú na pacienta. VBP zahŕňa dosiahnutie lepších výsledkov pre pacientov a iných aktérov zdravotnej starostlivosti a zároveň optimalizáciu nákladov na poskytovanie starostlivosti. Predstavuje odklon od tradičného zamerania na cenu dodávok (vstupov) k novému prístupu, ktorý kladie dôraz na to, čo sa cení (výstupy).*

  Zameraním sa na hodnotu vrátane nákladov na starostlivosť a kritérií výsledkov namiesto samotnej ceny môžu orgány obstarávania zohrávať úlohu pri efektívnejšom poskytovaní kvalitnejšej starostlivosti. Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v celej Európe už testujú nové prístupy k obstarávaniu na základe hodnoty (VBP).

  VIDEOZÁZNAM
   
 • Diskusia   |   ITAPA Digital Talk: Value Based Healthcare

  Témy diskusie
  • Aké sú kľúčové princípy VBHC?
  • Ktoré krajiny úspešne zaviedli VBHC do fungovanie zdravotníckeho systému?
  • Aké výhody prináša VBHC po jeho implementácii?
  • Aké sú možnosti zavedenia VBHC na Slovensku?
  • Aké sú prekážky implementácie?
  Moderátor
  Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc

  Diskutéri
  Martina Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR
  Ingel Demedts, expert na Value Based Healthcare, AZ Delta, Belgicko
  Pavol Lepey,  zameriava sa na oblasť transformácie zdravotníctva a inovácií, Roche Slovensko
  Marcel Mikolášik, riaditeľ odboru stratégie, Všeobecná zdravotná poisťovňa
  Roman Mužik, manažér Odboru strategického plánovania, Dôvera zdravotná poisťovňa   
 • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021

  paneloví spíkri
  Pavol Lepey, Roche Slovensko
  Lukáš Palaj, Ministerstvo zdravotníctva SR
  Michal Štofko, Asociácia zdravotných poisťovní
  Dominik Tomek, Asociácia na ochranu práv pacientov

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným