Staňte sa partnerom

Diskutéri panelu Reforma a udržateľnosť zdravotného systému

/ Prednáška

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavol Lepey

MEDITRADE
Pavol Lepey má viac ako 26 ročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. Pracoval v oblasti transformácie zdravotníctva a inovácií v spoločnosti Roche. Niekoľko rokov úspešne viedol zastúpenie spoločnosti Medtronic na Slovensku a v Českej republike, pracoval pre Abbott Laboratories a venoval sa implementácii nových diagnostických a terapeutických nástrojov do klinickej a laboratórnej praxe.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marian Faktor

DÔVERA zdravotná poisťovňa
V roku 1996 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 2011 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave. Má atestáciu zo všeobecnej chirurgie a traumatológie. V rokoch 1996 až 2010 pôsobil ako lekár v nemocnici, neskôr pracoval v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Čadci. V rokoch 2005 až 2007 zastával funkciu riaditeľa krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (VšZP) a v roku 2007 sa stal riaditeľom krajskej pobočky obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (IČO: 35942479). Od júla 2010 pôsobil ako vedúci služobného úradu na Ministerstve zdravotníctva SR. V období od septembra 2010 do apríla 2012 pôsobil ako preds…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Pifflová Španková

Nie rakovine
Je spoluzakladateľka a prezidentka pacientskej aliancie NIE RAKOVINE a o.z. Europacolon Slovensko, líderka pacientskej advokácie, autorka a moderátorka zdravotníckych televíznych formátov a podujatí. Pôsobila ako televízna hlásateľka a hovorkyňa prvého ombudsmana, v súčasnosti  je autorkou celoslovenských medzinárodných komunikačných osvetových i advokátskych projektov, ako aj televíznych projektov Medicína, Ambulancia, Moja diagnóza RTVS. Jej najväčšou výzvou je stieranie rozdielov a diskriminácie slovenských onkologických pacientov k prístupe k zdravotnej starostlivosti, k inováciám v diagnostike a liečbe rakoviny v rámci európskeho regiónu.  Aktuálne sa podieľa na zmene legislatívy, ktorá spôsobila jednu z najhorších dostupností inova…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Kovačič

moderátor
Absolvoval stredoškolské štúdium na Gymnáziu Jura Hronca (1997 – 2001) a následne magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2002 – 2009). Pod vedením Ingrid Frohlichovej sa vo svojej diplomovej práci venoval problematike dôchodkovej reformy na Slovensku, pričom obhajobu absolvoval 12. februára 2009. V oblasti médií začal pracovať ešte počas vysokoškolského štúdia, najskôr ako asistent produkcie (apríl 2002 – január 2004) a neskôr ako moderátor a reportér ranného spravodajstva (február 2004 – máj 2007) v Slovenskej televízii (STV). V marci 2006 až decembri 2007 pôsobil ako rozhlasový moderátor spravodajstva vo Fun rádiu a od mája 2007 do januára 2008 bol reportérom spravodajstva v STV. Od…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným