Matej Šalmík

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Matej Šalmík pracuje v Národnom centre kybernetickej bezpečnosti SK-CERT ako riaditeľ odboru, kde sa venuje dvom témam - manažmentu procesov a rizík a vzdelávaniu a šíreniu bezpečnostného povedomia v kybernetickej bezpečnosti. Medzi tieto činnosti patrí na jednej strane napríklad nastavovanie správnych procesov pri monitorovaní, vyhodnocovaní a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov, na strane druhej plánovanie a organizovanie bezpečnostných cvičení a tréningov.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným