Staňte sa partnerom

10 princípov pre môj život v demokracii

/ Prednáška
Digitálna transformácia je hlavným nástrojom na zlepšenie našej budúcnosti. Ale existujú niektoré dôsledky digitálnej transformácie vytvorené úmyselne, či náhodne, ktoré sa podieľajú na poškodení našej spoločnosti založenej na demokratických hodnotách. Je dôležité, aby sa tvorba nových business modelov ako výsledok digitálnej transformácie uskutočňovala v rámci rešpektovania demokratických princípov a zákonných predpisov a aby bola prínosom pre celú spoločnosť. My, ako ľudia tejto novej doby, nie sme vždy schopní vidieť všetky súvisiace riziká, ktoré táto digitálna revolúcia prináša, preto sme vytvorili dokument, ktorý by nám mal uľahčiť implementovanie digitálnej transformácie do našich pracovných, či súkromných životov: „10 PRINCÍPOV PRE MÔJ ŽIVOT V DEMOKRACII“.

"Ak sa o mňa nebudeš starať, opustím ťa,...... „
                                                 Tvoja demokracia

VIDEOZÁZNAM

Martina Le Gall Maláková

Industry Innovation Cluster Slovakia
Venuje sa podpore inovačného ekosystému v SR, implementuje twin tranzíciu do veľkých aj malých podnikov (MSP). Prináša na Slovensko európske iniciatívy ako EIT Manufacturing, Gaia–X. Spolu zakladala slovenský eDIH (SCDI). Je zakladateľkou Priemyselného inovačného klastra (PIK), ktorý podporuje spoločné medzinárodné projekty so zapojením výskumu v univerzitách, praxe, tvorcov politík a verejnosti. Počet týchto projektov stále rastie a dostal sa do štádia pozvaní od vedúcich krajín na participáciu slovenských subjektov na týchto projektoch. PIK v roku 2021 etabloval spolu s MIRRI Gaia–X Hub Slovakia, ktorý je involvovaný do iniciatívy Gaia – X, podporovanej EK. Gaia – X zvyšuje prínosy európskej dátovej ekonomiky pre spoločnosť na základe …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies