Ivan Štich

Fyzikálny ústav SAV, počítačové modelovanie elektrónovej štruktúry tuhých látok
Prof. Ivan Štich pracuje na Fyzikálnom ústave SAV kde sa venuje najmä počítačovému modelovaniu elektrónovej štruktúry tuhých látok. Je autorom prvých paralelných kódov a nových výpočtových metód elektrónovej štruktúry. V súčasnosti sa venuje najmä 2D materiálom a ich modelovaniu metódami kvantového Monte Carla, ktoré rozvíja v Európskom centre excelentnosti pre exascale computing, TREX. 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
  • Modelovanie 2D polovodičov metódami exascale computingu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

    Dva-dimenzionálne (2D) materiály, ktoré majú hrúbku jedného atómu, už spôsobili revolúciu vo vede a majú potenciál privodiť aj technologickú revolúciu svojimi unikátnymi elektrickými, optickými, termálnymi, spinovými a magnetickými vlastnosťami. V r. 2010 bola za tieto materiály udelená Nobelova cena Geimovi a Novoselovovi. Na príklade 2D fosforénu prezentácia ukáže, ako je možné modelovať elektrónové vlastnosti ultra-presnými stochastickými metódami kvantového Monte Carla. Tieto metódy sú jednými z mála v tejto oblasti, ktoré sú vhodné na exascale computing.

    Exascale superpočítače a exascale computing sú pre bežného človeka zrejme veľmi vzdialené pojmy rovnako ako sú elektronické materiály, ktoré používame v zariadeniach každodenného života. Prezentácia jednoduchým spôsobom ukáže modelovanie vlastností jedného perspektívneho materiálu (2D fosforénu) metódami kvantového Monte Carla, ktoré sú predurčené pre exascale superpočítače a výsledky takého modelovania na pre-exascale superpočítači, na ktoré bolo treba cca. 30 miliónov corehours.

    VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným