Staňte sa partnerom

František Jakab

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva , riaditeľ
Doc. Ing. František Jakab, PhD.

Absolvoval St. Petersburgsky elektrotechnický inštitút. Od roku 1984 pracuje na Katedre počítačov a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach, kde v roku 1998 založil uznávané Laboratórium počítačových sietí. Od roku 1999 koordinuje globálnu vzdelávaciu iniciatívu Sieťový akademický program Cisco na Slovensku a v rokoch 2009 až 2013 pôsobil aj ako regionálny programový manažér spoločnosti Cisco zodpovedný za rozvoj programu v 11 štátoch bývalej Ruskej federácie.
Odborne sa špecializuje sa na problematiku počítačových sietí. Viedol celý rad rozvojových projektov spolupráce s praxou na národnej aj medzinárodnej úrovni,. Je autorom viac ako 150 odborných publikácií. Dlhodobo sa aktívne venuje spolupráci akademickej sféry so priemyslom, problematike budovania inovačných centier, centier excelentného výskumu, vedeckých parkov a problematike startupov.
Od roku 2007 pôsobí ako vedúci výboru pre spoluprácu akademickej sféry s priemyslom pri Americkej obchodnej komore v SR a vedúci Aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie.

Úzko spolupracuje s IT Asociaciou Slovenska v pozícií koordinátora projektu eSkills for Jobs (IT FITNESS TEST).
V roku 2006 získal významné ocenenie „IT osobnosť roka“ v SR a v roku 2010 výročnú cenu Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR. Je predsedom Sektorovej rady pre IKT a členom správnej rady Košice IT Valley.

Od roku 2014 je riaditeľom Univerzitného centra inovácii, transferu technológií a ochrany duševného vlastnictva pri TU v Košiciach.
 • Budovanie znalostnej ekonomiky nie je možné bez IT profesionálov   |   Kongres ITAPA 2005


  V členských štátoch EU sa črtá vážne narastajúci nedostatok odborníkov na vývoj a starostlivosť o IT siete. Do roku 2008 by mohlo v krajinach EU chýbať takmer 22-tisíc odborníkov z oblasti počítačových sietí a v SR je to viac ako 3000 odborníkov. K tomuto výsledku dospela štúdia jednej z najvýznamnejších spoločnosti zaoberajúcich sa výskumom trhu – IDC, ktorá bola vypracovaná na základe požiadavky spoločnosti Cisco Systems v spolupráci s EC a OECD. Výsleky štúdie sú pre jednotlive členské štaty alarmujúce znamenajú pre firmy vážnu výzvu. Taký nedostatok odborníkov bude brániť konkurencieschopnosti a rastu v Európe, pretože moderné technológie sa nebudú môcť využívať optimálne.


  Prezentácia je venovana tejto štúdii ako aj úspešnej koncepcii vzdelávania profesionálov v SR – sieťovému akademickému programu, ktorý efektívne využíva moderné komunikačné technológie aj pre organizáciu samotného procesu vzdelávania. Vďaka celému radu novodobých progresívnych výukových médií a metód prekračuje hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky. Program pomáha efektívne riešiť problémy spojené s rozvojom súčasnej informatickej spoločnosti, ktorá len s ťažkosťami čelí nedostatku pracovníkov v oblasti informatiky a sieťových technológií. Aktuálne študuje v rámci programu takmer 3500 študentov a záujemcov z neakademickej sféry, vrátane odborníkov z verejnej správy.

  Prax ukazuje, že program umožňuje prípravu informačných profesionálov – poskytuje im vo svojom prvotnom uplatnení skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý nástup do praxe a je vhodným riešením prípravy profesionálov aj pre potreby verejnej správy. Tento inovatívny program je výborným príkladom vzájomne prospešného vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami – verejným sektorom.

  Do oblasti vzdelávania prináša program CNA technologickú podporu a zdroje na doplnenie obmedzených finančných prostriedkov. V súčasnosti je v SR vybudovaná infraštruktúra, ktorá umožňuje vzdelávanie IT profesionálov na báze CNA na celom území SR podľa požiadaviek verejnej správy.

 • Odborné vzdelávanie v oblasti IKT pre štátnu sféruTraining in ICT for state sector   |   Kongres ITAPA 2004
  Jedným z najúspešnejších modelov vzdelávania profesionálov v oblasti IKT v Slovenskej republike je Sieťový akademický program Cisco (CNA), ktorý tento rok oslavuje svoje 5. výročie v SR. Program efektívne využíva moderné komunikačné technológie aj pre organizáciu samotného procesu vzdelávania. Vďaka celému radu novodobých progresívnych výukových médií a metód prekračuje hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky. Program pomáha efektívne riešiť problémy spojené s rozvojom súčasnej informatickej spoločnosti, ktorá len s ťažkosťami čelí nedostatku pracovníkov v oblasti informatiky a sieťových technológií. Aktuálne študuje v rámci programu takmer 3000 študentov a záujemcov z neakademickej sféry, vrátane odborníkov z verejnej správy. Prax ukazuje, že program umožňuje prípravu informačných profesionálov – poskytuje im vo svojom prvotnom uplatnení skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý nástup do praxe a je vhodným riešením prípravy profesionálov aj pre potreby verejnej správy. Tento inovatívny program je výborným príkladom vzájomne prospešného vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami – verejným sektorom. Do oblasti vzdelávania prináša program CNA technologickú podporu a zdroje na doplnenie obmedzených finančných prostriedkov. V súčasnosti je v SR vybudovaná infraštruktúra, ktorá umožňuje vzdelávanie IT profesionálov na báze CNA na celom území SR podľa požiadaviek verejnej správy.
 • eLearning alebo "blended" learning?   |   Kongres ITAPA 2003
  Nové formy vzdelávania a ich význam: klasické formy vzdelávania versus formy vzdelávania využívajúce IKT. Je e-learning riešením všetkých vzdelávacích problémov? Filozofia e-learningu: efektívna forma vzdelávania s využitím progresívnych IKT. Organizácia vzdelávania – postup, využitia progresívnych IKT. Motivácia na prvom mieste: príjemné prostredie, netradičné prístupy „dospelý sa chcú hrať“, príklady zo skutočného života, zaradovanie rôznych pracovných situácií, obohatenie o rôzne prvky multimédií (obraz, zvuk, animácie, video...). Aká je úloha pedagóga pri organizácií nových foriem vzdelávania. „Blended learning“ - je riešením? Príklady úspešných e-learningových riešení?
 • Ako môžu IT profesionáli vo verejnej správe využiť CNAP   |   Kongres ITAPA 2003
  Sieťový akademický program Cisco (CNAP) je jedným z najúspešnejších vzdelávacích programov, ktorý efektívne využíva moderné komunikačné technológie pre prípravu odborníkov v oblasti IKT. Vďaka celému radu novodobých progresívnych výukových médií a metód prekračuje hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky. Program pomáha efektívne riešiť problémy spojené s rozvojom súčasnej informatickej spoločnosti, ktorá len s ťažkosťami čelí nedostatku pracovníkov v oblasti informatiky a sieťových technológií. Tento rýchlo sa rozvíjajúci program, bol aj v SR veľmi úspešne implementovaný do študijných programov stredných a vysokých škôl (celkové 46 stredných a vysokých škôl a aktuálne študujúcich viac ako 2000 študentov). Prax ukazuje, že program umožňuje prípravu informačných profesionálov – poskytuje im vo svojom prvotnom uplatnení skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý nástup do praxe a je vhodným riešením prípravy profesionálov aj pre potreby verejnej správy. Na základe využívania progresívneho e-learningového systému a laboratórneho výukového prostredia vzdelávacej inštitúcie zapojenej do programu CNAP sa študujúci oboznamujú nielen s návrhom, inštaláciou a prevádzkovaním sietí LAN a WAN, ale aj so základnými stavebnými kameňmi dnešných globálnych informačných infraštruktúr. V súčasnosti v rámci systému CNAP je možné študovať okrem problematiky počítačových sietí aj také vyhľadávané disciplíny ako sú „Počítačová bezpečnosť“ a „Základy informačných technológií – technické a programové prostriedky“, teda disciplín, bez zvládnutia ktorých budovanie a prevádzka informačných infraštruktúr verejnej správy je nemožná. Význam vzdelávania odborníkov ponúkaného v rámci programu CNAP je o to väčší, že sa jedná o vzdelávanie, ktoré vedie k získaniu medzinárodne uznávaných certifikátov v predmetnej oblasti. Tento inovatívny program je výborným príkladom vzájomne prospešného vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami – verejným sektorom. Do oblasti vzdelávania prináša program CNAP technologickú podporu a zdroje na doplnenie obmedzených finančných prostriedkov. V súčasnosti je v SR vybudovaná infraštruktúra, ktorá umožňuje vzdelávanie IT profesionálov na báze CNAP na celom území SR podľa požiadaviek verejnej správy.
 • Sieťový akademický program – model e-learningu vhodný pre slovenské školy (Public private partnership)   |   Kongres ITAPA 2002
  Príspevok je venovaný prezentácií výsledkov implementácie jedného z najúspešnejších modelov www orientovaného vzdelávania do študijných programov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike – Cisco sieťovému akademickému programu (CNAP). Do CNAP sa v SR doposiaľ zapojilo 38 stredných a vysokých škôl a v rámci programu študuje viac ako 1300 študentov. CNAP môže aj v SR slúžiť ako modelový príklad spolupráce verejného sektoru a privátnych inštitúcií v oblasti on-line vzdelávania. CNAP sa v súčasnosti už stal „globálnym vzdelávacím systémom“ v oblasti sieťových technológií a získal si v priebehu niekoľkých rokov uznanie v celom svete. V spolupráci s Ministerstvom školstva bol pripravený návrh na implementáciu CNAP do učebných osnov stredných škôl špecifikovaných študijných zameraní. Sú pripravované vzdelávacie cykly na báze CNAP vhodné pre rekvalifikačné účely. Špeciálne programy na báze CNAP sú pripravované pre potreby veľkých inštitúcií v rámci ich systémov celopodnikového vzdelávania. Na báze CNAP bol pripravený a agenturou Leonardo da Vinci schváleny rozsiahly projekt zameraný na využívanie vzdelávacich zdrojov prostredníctvom Internetu.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies