Staňte sa partnerom

Cynthia Chow

Institute of Information Industry, Taiwan, Research Engineer,
Cynthia má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v rôznych IKT organizáciách a projektoch vo verejnej správe ako aj súkromnom sektore v mnohých krajinách vrátane Kanady, Taiwanu, Japonska, Číny, Svazijska, Burkiny Faso, ostrovného štátu Svätý Tomáš, Nového Zélandu, Chorvátska a Slovinska.

V IKT oblasti sa Cynthia špecializuje na organizáciu a obchodno-strategické plánovanie pre verejný sektor a priemysel, eGovernment, eHealth, eTransport, eLearning, prekonávanie digitálnej priepasti, implementácia a projektové plánovanie. Cynthia iniciovala veľa IKT medzinárodných spoluprác a projektov konzultačných služieb a spolupracovala na systémovo-integračných projektoch vo viacerých krajinách.

Po úspešnom absolvovaní účtovníctva na National Taiwan University začala Cynthia magisterské štúdium počítačových vied na University of New Brunswick, Kanada. Po úspešnom ukončení štúdia získala zamestnanie inžiniera počítačových systémov úseku spracovania dát v oddelení zásobovania a služieb samosprávy Novéh Brunšviku. V tejto pozícií zodpovedala za vývoj rôznych informačných systémov a údržbu vládnych počítačových služieb. Po siedmich rokoch práce štátneho zamestnanca bola Cynthia zamestnaná ako konzultant poskytujúci IKT služby federálnej vláde v konzultačnej spoločnosti Systems Network Inc. v hlavnom meste Kanaday, Ottawe.

V 80tych rokoch sa presťahovala na Taiwan a začala pôsobiť v najväčšej IKT organizácií na Taiwane, Inštitúte pre informačný priemysel (Institute for Information Industry). V tejto organizácií pôsobí dodnes ako Senior Program Manager zodpovedný za viaceré národn IKT projekty eGovernmentu, eTransportu, eHealth, eLearningu atď. Počas pôsobenie v Institute for Information Industry riadila Cynthia projekty nadnárodnej spolupráce pre Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD), ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo financií.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies