Staňte sa partnerom

Využitie eLearningu na univerzitách Taiwanu

/ Prednáška
Prednáška bude rozdelená na 2 časti. Pojednávať bude o dvoch úspešných implementáciách eLearningu na univerzitách Taiwanu.

Prvou platformou je "Moddle Free Ware", ktorú v súčasnosti využíva viac ako 20 000 študentov a pracovníkov Ming Chuan University. Druhou implementáciou je Learning Management System s názvom iCan. Ide o eLearningovú platformu vyvinutú vďaka Chinese Culture University a School of Continuing Education, ktorú dnes využíva viac ako 80 000 užívateľov. iCan je komerčným eLearningovým produktom so širokými možnosťami využitia pre rozličné organizácie a univerzity.

Prezentácia 1 / Presentation 1 vo formáte .pdf / in .pdf file format

Alan Chang

Vzdelanie Bakalár marketingu National Chengchi University, Taiwan Zamestnanie Január 2000 ~ trvá     Project Manager, Institute for Information Industry Projekty 1. IKT Rozvojový projekt –Burkina Faso, Západná Afrikaa (2009)   (1) Príprava a organizácia trojtýždňového kurzu IT bezpečnosti na Taiwane pre vládnych predstaviteľov Burkiny Faso.  (2) organizácia delegácie 8 taiwanských firiem na návštevu výstavy SITICO a organizácia IKT produktových seminárov a tréningových kurzov. 2. Medzinárodný project vývoja trhového softvéru MOEA, Taiwan (2009)   Podpora softvérových firiem z Taiwanu pri získavaní informácií o medzinárodnom trhu. 3. Projekt výstavy IKT MOFA,. Taiwan (2007~2008)   IKT výstava pre ministerstvo zahr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Cynthia Chow

Institute of Information Industry, Taiwan
Cynthia má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v rôznych IKT organizáciách a projektoch vo verejnej správe ako aj súkromnom sektore v mnohých krajinách vrátane Kanady, Taiwanu, Japonska, Číny, Svazijska, Burkiny Faso, ostrovného štátu Svätý Tomáš, Nového Zélandu, Chorvátska a Slovinska. V IKT oblasti sa Cynthia špecializuje na organizáciu a obchodno-strategické plánovanie pre verejný sektor a priemysel, eGovernment, eHealth, eTransport, eLearning, prekonávanie digitálnej priepasti, implementácia a projektové plánovanie. Cynthia iniciovala veľa IKT medzinárodných spoluprác a projektov konzultačných služieb a spolupracovala na systémovo-integračných projektoch vo viacerých krajinách. Po úspešnom absolvovaní účtovníctva na National Tai…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies