Adrián Belánik

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), výkonný riaditeľ

Adrián Belánik je výkonným riaditeľom DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) od júla 2014. Na túto pracovnú pozíciu nastúpil po dlhoročnom pôsobení na Ministerstve financií Slovenskej republiky. V rokoch 2005 – 2013 vykonával na MF SR funkciu generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie, kde sa venoval dôležitým agendám ako daňová reforma, zavádzanie eura či konsolidácia verejných financií. Projekt Register účtovných závierok, zrealizovaný pod jeho vedením, získal v kategórii Nové služby 3. miesto a bol ocenený na konferencii ITAPA 2014. Spustením registra sa Slovensko po Veľkej Británii stalo druhou krajinou na svete, ktorá z finančných dát firiem urobila Open Data Set. V DEUS-e sa pod jeho vedením zrealizoval projekt Dátové centrum obcí a miest, prostredníctvom ktorého bol vybudovaný nadrezortný informačný systém pre samosprávu pod známym názvom DCOM. Potvrdením správnosti tohto riešenia je aj ocenenie EuroCloud na medzinárodnej úrovni, v kategórii Najlepšia cloudová služba pre vertikálny trh. Systém DCOM aktuálne využíva viac ako 70% obcí a miest na Slovensku.

Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
 • mID   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Elektronická komunikácia občana a inštitúcie v prostredí informačného systému sa dnes neobíde bez autentizácie  užívateľa ako aj autorizácie elektronických dokumentov. Štát aj privátny sektor hľadajú spôsoby ako sprístupniť a zjednodušiť komunikáciu bez ujmy na bezpečnosti poskytovaných služieb, ušetriť čas a finančné prostriedky na strane organizácie aj občana. Na túto situáciu reaguje riešenie mID.  

  Občania a podnikatelia sa budú môcť do veľkej časti eGov služieb prihlásiť a podpisovať podania pomocou smartfónu.Odpadnú tak časté problémy s inštaláciou a nastavením softvéru k eID (kartičkám). Prístup k eGov službám sa zjednoduší, zrýchli a pritiahne do elektronickej komunikácie so štátom výrazne vyšší počet občanov a podnikateľov. MobileID od začiatku myslí na svoje využitie komerčným sektorom. Pomocou štátom garantovanej identity v mobile a otvorenému rozhraniu, bude môcť občan alebo podnikateľ napríklad zakladať účty, alebo zmeniť telekomunikačného operátora. Bez nutnosti fyzickej návštevy na pobočke.  
  Súčasná situácia spojená s pandémiou COVID 19 umocňuje dopyt po bezkontaktných službách prístupných občanom z pohodlia domova. Možnosť zaregistrovať si mobilnú identitu „z obývačky“ aj bez občianskeho preukazu s čipom (teda bez inštalácie čítačky do počítača) je riešením, ktoré okrem pohodlia eliminuje riziko prenosu vírusu pri aktivácii identity (ľudia kvôli aktivácii mobilnej identity nemusia chodiť na žiadny úrad). Plne samoobslužný onboarding je aj nákladovo efektívnejšia forma registrácie mobilnej identity, než napríklad onboarding pomocou obslužných miest (IOM).

  Videozáznam


   
 • Moderné technológie v samospráve   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Aj samospráva poskytuje moderné riešenia a technológie. Viac o tom, ako je reálne pripravená na poskytovanie moderných služieb sa dozviete v tejto prezentácii.

  Videozáznam

 • Národný projekt DCOM   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným