Staňte sa partnerom

Adrián Belánik

FREQUENTIS Solutions & Services s. r. o., Public Relations & Business Development Manager

Ako riaditeľ poradenských firiem bol oslovený, aby využil svoje skúsenosti pri zavádzaní významných reforiem štátu a posunul veci verejné k lepšiemu. Ako generálny riaditeľ zavádzal daňovú reformu, zjednodušene nazývanú “rovná daň”, ktorá preukázateľne posunula Slovensko vpred, či už v oblasti ekonomického rastu, nárastu životnej úrovne alebo investícií. V oblasti IT išlo napríklad o Register účtovných závierok, ktorý zjednodušil a stransparentnil podnikateľské prostredie. Ako krízový manažér prevzal implementáciu projektu Dátové centrum obcí a miest, ktorý následne získal medzinárodné ocenenie v oblasti cloudových služieb. Jeho posledným významným projektom bol Mobile ID, ktorý predstavoval veľký potenciál pre verejnú správu a získal ocenenie v kategórii najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti. 

V súčasnosti znova pôsobí v súkromnej sfére v korporácii s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá predstavuje inovačného lídra komunikačných a informačných systémov pre operačné strediská s bezpečnostnostne-kritickými úlohami.

 • Vieme tvoriť inovácie? V čom treba zmeniť prístup...   |   Jesenná ITAPA 2022
  "Uvedomujeme si hrozby a príležitosti, ktoré predstavujú drony v bežnom živote? Fakty nám pomôžu pochopiť potrebu inovácií v tejto oblasti."
   
  Vieme tvoriť na Slovensku inovácie, ktoré sa presadia v medzinárodnej konkurencii? Na príklade manažmentu prevádzky dronov, ktorý sa začal start up-om, následne overil príklady použitia v medzinárodnom programe a bol nasadený do ostrej prevádzky u viacerých klientov, si zodpovieme na položenú otázku. Predstavíme nami zvolený prístup pri inováciách a aj aktivity našej spoločnosti. Na záver uvedieme skúsenosť z pôsobenia v medzinárodných tendroch, ktorá by pomohla podporiť inovácie aj na Slovensku.

  VIDEOZÁZNAM
 • Vzdialené digitálne veže   |   Jarná ITAPA 2022
  Adrián Belánik: „Ľahká napadnuteľnosť riadiacich veží letovej prevádzky predstavuje významné strategické momentum. Digitálne inovácie postavené na zvýšenej automatizácii, dátovej konektivite a fúzii údajov na leteckých základniach prinášajú riešenie v podobe vzdialených digitálnych veží.“ 

  Neefektívne a nedostatočné riadenie letovej prevádzky (ATC) vyplývajúce z limitov personálneho obsadenia, operácie s obmedzenou viditeľnosťou, ľahká napadnuteľnosť konvenčných riadiacich veží, ako aj nové výzvy, akými sú napríklad nespolupracujúce drony, si vyžaduje modernizáciu riadenia vojenskej letovej prevádzky (ATM). Okrem toho  je potrebné, aby vzdušné sily zaviedli digitálne inovácie postavené na zvýšenej automatizácii, dátovej konektivite a fúzii údajov na leteckých základniach.

  VIDEOZÁZNAM

  Vzdialená digitálna veža replikuje vizuálny pohľad z konvenčnej veže, aby umožnila služby riadenia letovej prevádzky zo vzdialenejších a zabezpečených miest, čím nie len zvyšuje bezpečnosť personálu, ale aj zlepšuje kvalitu operácií. V oblasti ATM pridáva pre množstvo prípadov nové operačné schopnosti (nie len) v oblasti vojenského použitia, a napomáha úspešnému plneniu rôznych druhov vojenských misií.


   
 • mID   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Elektronická komunikácia občana a inštitúcie v prostredí informačného systému sa dnes neobíde bez autentizácie  užívateľa ako aj autorizácie elektronických dokumentov. Štát aj privátny sektor hľadajú spôsoby ako sprístupniť a zjednodušiť komunikáciu bez ujmy na bezpečnosti poskytovaných služieb, ušetriť čas a finančné prostriedky na strane organizácie aj občana. Na túto situáciu reaguje riešenie mID.  

  Občania a podnikatelia sa budú môcť do veľkej časti eGov služieb prihlásiť a podpisovať podania pomocou smartfónu.Odpadnú tak časté problémy s inštaláciou a nastavením softvéru k eID (kartičkám). Prístup k eGov službám sa zjednoduší, zrýchli a pritiahne do elektronickej komunikácie so štátom výrazne vyšší počet občanov a podnikateľov. MobileID od začiatku myslí na svoje využitie komerčným sektorom. Pomocou štátom garantovanej identity v mobile a otvorenému rozhraniu, bude môcť občan alebo podnikateľ napríklad zakladať účty, alebo zmeniť telekomunikačného operátora. Bez nutnosti fyzickej návštevy na pobočke.  
  Súčasná situácia spojená s pandémiou COVID 19 umocňuje dopyt po bezkontaktných službách prístupných občanom z pohodlia domova. Možnosť zaregistrovať si mobilnú identitu „z obývačky“ aj bez občianskeho preukazu s čipom (teda bez inštalácie čítačky do počítača) je riešením, ktoré okrem pohodlia eliminuje riziko prenosu vírusu pri aktivácii identity (ľudia kvôli aktivácii mobilnej identity nemusia chodiť na žiadny úrad). Plne samoobslužný onboarding je aj nákladovo efektívnejšia forma registrácie mobilnej identity, než napríklad onboarding pomocou obslužných miest (IOM).

  Videozáznam


   
 • Moderné technológie v samospráve   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Aj samospráva poskytuje moderné riešenia a technológie. Viac o tom, ako je reálne pripravená na poskytovanie moderných služieb sa dozviete v tejto prezentácii.

  Videozáznam

 • Národný projekt DCOM   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies