Staňte sa partnerom

Vieme tvoriť inovácie? V čom treba zmeniť prístup...

/ Prednáška
"Uvedomujeme si hrozby a príležitosti, ktoré predstavujú drony v bežnom živote? Fakty nám pomôžu pochopiť potrebu inovácií v tejto oblasti."
 
Vieme tvoriť na Slovensku inovácie, ktoré sa presadia v medzinárodnej konkurencii? Na príklade manažmentu prevádzky dronov, ktorý sa začal start up-om, následne overil príklady použitia v medzinárodnom programe a bol nasadený do ostrej prevádzky u viacerých klientov, si zodpovieme na položenú otázku. Predstavíme nami zvolený prístup pri inováciách a aj aktivity našej spoločnosti. Na záver uvedieme skúsenosť z pôsobenia v medzinárodných tendroch, ktorá by pomohla podporiť inovácie aj na Slovensku.

VIDEOZÁZNAM

Adrián Belánik

FREQUENTIS Solutions & Services s. r. o.
Ako riaditeľ poradenských firiem bol oslovený, aby využil svoje skúsenosti pri zavádzaní významných reforiem štátu a posunul veci verejné k lepšiemu. Ako generálny riaditeľ zavádzal daňovú reformu, zjednodušene nazývanú “rovná daň”, ktorá preukázateľne posunula Slovensko vpred, či už v oblasti ekonomického rastu, nárastu životnej úrovne alebo investícií. V oblasti IT išlo napríklad o Register účtovných závierok, ktorý zjednodušil a stransparentnil podnikateľské prostredie. Ako krízový manažér prevzal implementáciu projektu Dátové centrum obcí a miest, ktorý následne získal medzinárodné ocenenie v oblasti cloudových služieb. Jeho posledným významným projektom bol Mobile ID, ktorý predstavoval veľký potenciál pre verejnú správu a získal oc…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies